SGWP
Niedziela, 16 czerwca 2019 r.
Aktualności
15.11.2018
SCORPIONS FURY 18
Prawie 1 800 żołnierzy z państw NATO i 250 sztuk sprzętu, uczestniczyło w wielonarodowym ćwiczeniu pk. Scorpions Fury 18 (Cincu, Rumunia)

Stronę polską na DV-Day reprezentował szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmund T. Andrzejczak.
 
Na poligonie w Cincu szef Sztabu Generalnego WP spotkał się z gen. Nicolae Lonel Ciucă (szef sztabu Rumunii), płk. Cristianem Danem (dowódca Międzynarodowej Brygady Południe-Wschód) oraz dowódcami batalionów biorących udział w ćwiczeniu taktycznym.
 
Po zapoznaniu się ze strukturą MNB SE oraz funkcjonowaniem stanowiska dowodzenia brygady, generał Andrzejczak wziął udział w ocenie końcowej certyfikacji sztabu MNB SE.
 
Wizyta szefa Sztabu Generalnego WP w Rumunii obejmowała także spotkanie z żołnierzami III zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego, stacjonującego na co dzień w Craiovej.
 
* * *
 
SCORPIONS FURY 18 (SCFY18) to ćwiczenie dowódczo-sztabowe certyfikujące kwaterę główną Południowo-Wschodniej Wielonarodowej Brygady (HQ MNB SE) do realizacji przydzielonej misji. Szkolenie realizowane było równolegle w dwóch obszarach CPX (sprawdzenie gotowości sztabu 2.BP do realizacji zadań) i FTX (sprawdzenie poziomu interoperacyjności pomiędzy tFP BG i 2.BP). W pokazie dynamicznym wziął udział pluton zmotoryzowany z PKW Rumunia.
 
* * *
 
Głównym zadaniem Dowództwa Wielonarodowej Brygady Południowo-Wschodniej (HQ MNB SE)  jest zapewnienie dowodzenia i kontroli nad działaniami w ramach art. 5 NATO - zbiorowa obrona, poziom brygady, w celu przyczynienia się do bezpieczeństwa terytorialnego i ludności na południu.

* * *
Fotogaleria:

* * *