SGWP
Wtorek, 21 maja 2019 r.
Aktualności
21.11.2018
POLSKO-ESTOŃSKIE ROZMOWY SZTABOWE
Polsko-estońska współpraca szkoleniowa była głównym tematem spotkania gen. broni Rajmunda T. Andrzejczaka z szefem Obrony Estonii generałem Riho Terrasem.

Przebywający w Polsce z dwudniową oficjalną wizytą szef Obrony Estonii spotkał się z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

W trakcie rozmów sztabowych omówiono m.in. kwestie związane z bieżącą sytuacją bezpieczeństwa w regionie Europy Wschodniej oraz zmiany zachodzące w strukturze dowodzenia NATO. Istotnym tematem poruszonym w trakcie spotkania była kwestia udziału Sił Zbrojnych RP w operacjach i inicjatywach sojuszu, w tym eFP.

Strona polska zaprezentowała ewolucję roli, zadań i relacji dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód (MND NE) w kontekście planowanego utworzenia „duńskiej dywizji” (MND N).

Po zakończeniu oficjalnej części w Sztabie Generalnym WP, szef Obrony Estonii złożył kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

W programie wizyty przewidziano spotkanie z sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz wizytę w zakładach HSW w Stalowej Woli.

***
Podstawę prawną współpracy resortów obrony Polski i Estonii stanowi m.in. Umowa ramowa między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Republiki Estońskiej o dwustronnej współpracy obronnej, podpisana w Warszawie 27 lutego 2013 r. oraz dokument ramowy dotyczący polsko-estońskiej współpracy obronnej w latach 2013-2015, podpisany w Warszawie 27 lutego 2013 r.

Estonia jest naszym ważnym partnerem w regionie Morza Bałtyckiego. Filarami dwustronnej współpracy są polityka wschodnia, bezpieczeństwo i obrona oraz współpraca regionalna.

Na obecną chwilę strona estońska obsadza 8 stanowisk w strukturach wojskowych NATO dyslokowanych w Polsce, natomiast strona polska obsadza po jednym stanowisku w Bałtyckiej Akademii Obrony w Tartu (Baltic Defence College) i Centrum Eksperckim ds. Obrony w Cyberprzestrzeni (Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence) oraz jedno stanowisko w jednostce integracji sił NATO (NFIU).

* * *
Fotogaleria:

* * *