SGWP
Niedziela, 16 czerwca 2019 r.
Aktualności
27.11.2018
ODPRAWA KOORDYNACYJNA OSF LOGISTYKI
W dniu 27.11.2018 r. w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo Szef Zarządu Logistyki - P4 płk Robert Woźniak przeprowadził odprawę koordynacyjną Organizatora Systemu Funkcjonalnego Logistyki.

W odprawie uczestniczyła kierownicza kadra logistyki Sił Zbrojnych RP, przedstawiciele Departamentów: Budżetowego, Infrastruktury i Wojskowej Służby Zdrowia, Centrum Szkolenia Logistyki oraz uczelni wojskowych.
 
Jej celem było skorelowanie zadań logistyki zaplanowanych do realizacji w 2019 r. wynikających z „Wytycznych Ministra Obrony Narodowej do planowania działalności w 2019 roku”, „Wytycznych organizatora systemu funkcjonalnego logistyki na 2019 rok” oraz „Planu rozwoju zdolności Sił Zbrojnych RP do zabezpieczenia logistycznego działań”.
 
W trakcie odprawy Szef ZL-P4 omówił priorytetowe przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w nadchodzącym roku, w tym wzmocnienie terytorialnego systemu zaopatrywania jednostek wojskowych opartego na WOG/JW pełniących funkcję WOG, formowanie pułków logistycznych oraz zadania wynikające z formowania 18. DZ. Natomiast zarządzający podsystemami funkcjonalnymi logistyki przedstawili informacje na temat najważniejszych zamierzeń w zakresie rozwoju zdolności do zabezpieczenia działań.
 
Ponadto, szeroko dyskutowana była problematyka kształcenia i szkolenia żołnierzy zawodowych na potrzeby Korpusu Osobowego Logistyki.
 
ZL-P

* * *
Fotogaleria:

* * *