SGWP
Niedziela, 16 czerwca 2019 r.
Aktualności
04.12.2018
GENERAŁ ERHARD BÜHLER Z WIZYTĄ W SZTABIE GENERALNYM WP
Szef Sztabu Generalnego WP generał broni Rajmund T. Andrzejczak spotkał się z generałem broni Erhardem Bühlerem, który 1 lutego 2019 r. obejmie obowiązki dowódcy Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych NATO w Brunssum (Allied Joint Force Command-JFC)

Generał Bühler zastąpi na tym stanowisku kończącego kadencję generała Riccardo Marchiò.
 
Wizyta generała Erharda Bühlera w Sztabie Generalnym WP jest elementem jego podróży po krajach regionu, w związku z przygotowaniami do objęcia stanowiska dowódcy JFC.
 
Podczas spotkania z generałem Rajmundem T. Andrzejczakiem omówione zostały zagadnienia dotyczące rozwoju Wojska Polskiego, w tym reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej (SKiD).
 
Generałowie Bühler i Andrzejczak rozmawiali również na temat strategii militarnej NATO; omówili także aktualną sytuację bezpieczeństwa międzynarodowego w Europie i na świecie.
 
W spotkaniu z gen. Erhardem Bühlerem uczestniczyli także: zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. dyw. Krzysztof Król, szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7 gen. bryg. Jan Rydz, szef Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju SZ – P5 gen. bryg. Piotr Błazeusz i szef Sekretariatu szefa SG WP płk Cezary Kiszkowiak.

 

 


* * *
Fotogaleria:

* * *