SGWP
Niedziela, 16 czerwca 2019 r.
Aktualności
07.12.2018
DOROCZNA KONFERENCJA HNS
Omówienie funkcjonowania systemu HNS w jednostkach i komórkach organizacyjnych MON oraz elementach pozamilitarnych systemu obronnego kraju było tematem przewodnim dorocznej konferencji organizowanej przez Zarząd Logistyki - P4 Sztabu Generalnego WP.

Zasadniczym celem spotkania, które odbyło się w dniach 5-6 grudnia br., było przedstawienie przyjętych założeń do opracowanej nowej „Koncepcji funkcjonowania narodowego systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS) obejmującej podsystem militarny i niemilitarny, jak również zapoznanie się z wnioskami i doświadczeniami z realizacji zabezpieczenia przemieszczeń i pobytu wojsk sojuszniczych.
 
Swoje spostrzeżenia z perspektywy państwa-gospodarza przedstawili reprezentanci zaangażowanych jednostek i instytucji SZ RP, między innymi STiRW-CKRW i 33 BLTr, natomiast z perspektywy wojsk amerykańskich swoimi doświadczeniami podzielił się pułkownik Brian S. Olson - szef sztabu Mission Command Element (MCE), stacjonującego w Poznaniu.
 
- Doświadczenia nabyte podczas stacjonowania wojsk sojuszniczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ich przegrupowań oraz ćwiczeń potwierdziły, jak znaczącą rolę dla skutecznego wykonania operacji odgrywa wsparcie udzielane przez państwo, na obszarze którego jest ono realizowane. Dobrze przygotowane struktury państwa-gospodarza pozwalają nie tylko na znaczne ograniczenie kosztów ponoszonych przez siły sojusznicze, ale również na skróceniu czasu reakcji na potencjalnie pojawiające się zagrożenia – podkreślił,  rozpoczynając obrady, płk Robert Woźniak, pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. HNS.
 
- Należy przy tym pamiętać, że to państwo, a nie tylko jego siły zbrojne, jest stroną Traktatu Waszyngtońskiego, a w konsekwencji wszystkie elementy jego systemu obronnego są odpowiedzialne za realizację zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza – dodał płk Woźniak.
 
W spotkaniu, poza uczestnikami z resortu obrony narodowej, wzięli udział także przedstawiciele ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich oraz administracji samorządowej.

* * *
Fotogaleria:

* * *