SGWP
Niedziela, 16 czerwca 2019 r.
Aktualności
11.12.2018
ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE Z WOJSKOWYM KORPUSEM DYPLOMATYCZNYM
Szef Sztabu Generalnego WP generał broni Rajmund T. Andrzejczak spotkał się z attache wojskowymi akredytowanymi w Polsce.

Szef Sztabu Generalnego WP zwracając się do zebranych gości podkreślił, że (…) żyjemy w niezwykle dynamicznym otoczeniu. Dzisiejsze spotkanie to dobra okazja by trochę zwolnić i spojrzeć na to kogo mamy obok siebie z prawej i lewej strony. Kontynuując  podkreślił, że (…) był to rok zdominowany przez problemy demograficzne, kryzys migracyjny, kolejne akty terroru oraz niepokojący rozwój wydarzeń na wschodzie, ze szczególnym uwzględnieniem Donbasu i cieśniny Kerczeńskiej.

Zdaniem generała Andrzejczaka (…) tylko jednomyślność w kwestiach istotnych dla państw wschodniej flanki m.in. implementacji postanowień szczytu NATO oraz zwiększenie roli Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie oraz utworzenie Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu jest w stanie zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo w naszym regionie.

Kończąc wystąpienie generał broni Rajmund T. Andrzejczak podziękował za dotychczasowe wsparcie  szczególnie w tych rejonach świata, w których stacjonują polscy żołnierze oraz życzył dalszego umacniania międzynarodowej współpracy wojskowej.

W imieniu Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego (WKD) głos zabrał jego dziekan cpt (n) Roman Lukas z Estonii. Dziękując za stałe wsparcie ze strony Sztabu Generalnego WP oraz SZ RP dziekan Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego, w imieniu attaché obrony akredytowanych w Polsce przekazał świąteczno-noworoczne życzenia szefowi Sztabu Generalnego WP, wszystkim żołnierzom i pracownikom oraz całym Siłom Zbrojnym RP.

Uroczystość zakończyło tradycyjne dzielenie się opłatkiem. Oprawą artystyczną spotkanie uświetnił chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

* * *
Fotogaleria:

* * *