SGWP
Niedziela, 16 czerwca 2019 r.
Aktualności
13.12.2018
 ROZPOCZĘCIE PROCESU FORMOWANIA NOWYCH JEDNOSTEK LOGISTYCZNYCH
Jednym z głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP jest wzmacnianie możliwości i potencjału bojowego jednostek wojskowych, w tym dyslokowanych na tzw. wschodniej ścianie kraju.

Priorytetowym zadaniem w tym obszarze jest formowanie jednostek 18. Dywizji Zmechanizowanej oraz wzmacnianie potencjału bojowego 16. Dywizji Zmechanizowanej.
 
Prawidłowe funkcjonowanie zwiększonego potencjału bojowego implikuje konieczność adekwatnego dostosowania wielu zdolności, w tym do zabezpieczenia logistycznego działań. W związku z tym, Zarząd Logistyki – P4 podjął działania zmierzające do dostosowania mobilnego potencjału logistycznego II poziomu taktycznego do nowych, zwiększonych potrzeb SZ.
 
Przeprowadzone analizy wykazały potrzebę sformowania nowych jednostek logistycznych, realizujących zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny na rzecz dowódców Związków Taktycznych.
 
Wypracowane rekomendacje przedstawiono w formie koncepcji, która 6 czerwca 2018 r. została zaakceptowana przez Ministra Obrony Narodowej. Ponadto, Minister ON wydał 7 grudnia 2018 r. stosowną decyzję umożliwiającą rozpoczęcie procesu formowania 16. Pułku Logistycznego w Elblągu.
 
W związku z podpisaniem przez Ministra Obrony Narodowej decyzji umożliwiającej rozpoczęcie procesu formowania nowej jednostki logistycznej szef Zarządu Logistyki - P4 Sztabu Generalnego WP płk Robert Wożniak przeprowadził 12 grudnia 2018 r. rekonesans miejsc przyszłego stacjonowania nowo formowanego 16. Pułku Logistycznego.
 
Szef ZL-P4 zapoznał się także z zadaniami zabezpieczenia logistycznego, realizowanymi w garnizonie Elbląg przez instytucje i jednostki wojskowe garnizonu oraz dokonał przeglądu infrastruktury dedykowanej dla nowej jednostki logistycznej.
 
Docelowo zakłada się, że liczba nowych jednostek logistycznych (pułków) odpowiadać będzie liczbie Związków Taktycznych, co wyeliminuje aktualne dysfunkcje systemu logistycznego, występujące na poziomie II (taktycznym), a także zapewni uzyskanie deficytowych zdolności w zakresie możliwości zgrywania bojowego, dowodzenia oraz realizacji zadań transportowo – przeładunkowych.
 
Jednocześnie, uwzględniając możliwości pozyskania sprzętu wojskowego oraz jego specyfikę zakłada się, że proces wyposażania jednostek będzie przebiegał systemowo, a nowe jednostki logistyczne (pułki) będą osiągać zakładane zdolności etapami, adekwatnie do stopnia ich ukompletowania.
 
Należy również podkreślić, że formowanie nowej jednostki logistycznej jest pierwszym od wielu lat przedsięwzięciem, które w znaczący sposób zwiększy możliwości potencjału mobilnego logistyki, a także zapewni sprawną realizację zadań na poziomie związków taktycznych.

 


* * *
Fotogaleria:

* * *