SGWP
Niedziela, 16 czerwca 2019 r.
Aktualności
14.12.2018
DOROCZNA KONFERENCJA SZEFÓW TRANSFORMACJI NATO
W dniach 11-13 grudnia br. w Norfolk (USA) odbyła się coroczna Konferencja Szefów Transformacji NATO (Chiefs of Transformation Conference – COTC), zorganizowana przez Sojusznicze Dowództwo ds. Transformacji.

Jej tematem przewodnim było „Przełomowe Technologie kształtujące działania wojenne” (Disruptive Advances Shaping Warfare), a celem omówienie przemian jakie powinny być dokonane w Sojuszu, aby mógł on sprostać przyszłym wyzwaniom.

W ramach konferencji odbyły się cztery panele dyskusyjne.

 
1.Rozwijanie ludzi poprzez Przełomowe Technologie: Alternatywne perspektywy (Enabling people thru disruptive advances: Alternative Perspectives); 
 
2.Centralizacja danych w dowodzeniu i procesie podejmowania decyzji (Data Centricity in C2 / Decision Making); 
 
3.Jak NATO i partnerzy mogą zaadoptować i wykorzystać Przełomowe Technologie w celu poprawy współpracy i wymiany informacji? (How can NATO and Partners embrace and exploit Disruptive Technologies to enhance collaboration and information sharing?); 
 
4. Długookresowe rozważania w Strategicznej Analizie Przyszłości i Ramach dla Przyszłych Operacji Sojuszu (Long term considerations in Strategic Foresight Analysis and Framework for Future Alliance Operations).


W konferencji udział wzięło blisko 500 delegatów, w tym Szefowie Transformacji państw Sojuszu i państw partnerskich.

 
Delegacji Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przewodniczył Szef Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5 gen. bryg. Piotr Błazeusz.
 
Nowością tegorocznej edycji COTC było zaproszenie przedstawicieli młodego pokolenia (tzw. Young Disruptors) w celu zapoznania się z ich punktem widzenia, a także przedstawienia im potencjalnych wyzwań z jakimi będą mogli się spotkać w przyszłości.