SGWP
Niedziela, 16 czerwca 2019 r.
Aktualności
13.12.2018
WARSZTATY PIONÓW OPERACYJNYCH SIŁ ZBROJNYCH RP  "OPERATOR-18"
Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7 (ZPUSZiS-P3/P7) zorganizował i przeprowadził w dniach 11-12.12.2018 r. warsztaty pionów operacyjnych Sił Zbrojnych RP pk. "OPERATOR-18".

Tematem spotkania było „Funkcjonowanie pionów operacyjnych w ramach nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP”.
 

Celem warsztatów było zdefiniowanie uwarunkowań i sposobów realizacji zadań w podobszarach funkcjonalnych operacyjnej działalności Sił Zbrojnych RP w 2019 r., w świetle zmian systemu kierowania i dowodzenia SZ RP. Efektem spotkania było również sprecyzowanie zmian w relacjach kierowania i współdziałania pomiędzy ZPUSZiS-P3/P7 a dowództwami Rodzajów Sił Zbrojnych i Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych oraz innymi podmiotami resortu obrony narodowej.

 
Ponadto, podczas pracy w grupach tematycznych kontynuowano dyskusje na temat wykorzystania wniosków wypracowanych w ramach warsztatów przeprowadzonych w dniach 5-7.11.2018 r. nt. „Reorganizacja systemu kierowania i dowodzenia SZ RP”.
 
W przedsięwzięciu, które odbyło się w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, uczestniczyła kadra pionów operacyjnych Sił Zbrojnych RP z Dowództwa Generalnego RSZ, Dowództwa Operacyjnego RSZ, Wojsk Obrony Terytorialnej, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej oraz przedstawiciele innych komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.
 
Całością przedsięwzięcia kierował Zastępca ZPUSZiS-P3/P7 płk dypl. Cezary Janowski.
 
Warsztaty pk. „OPERATOR-18” odbyły się w ramach panelu ogólnego, który prowadził płk Roman Utracki oraz grup tematycznych, którym przewodniczyli:
 

- Planowanie użycia Sił Zbrojnych – płk Sławomir Kita;
- Przygotowanie Sił Zbrojnych do udziału w misjach i operacjach międzynarodowych – ppłk Krzysztof Stępień;
- Zarządzanie kryzysowe – płk Jan Barnicki;
- Gotowość mobilizacyjna i bojowa – płk Marek Sosnowski;
- Systemy funkcjonalne i targeting – płk Przemysław Ziętalak;
- Odzyskiwanie izolowanego personelu – ppłk Zbigniew Zblewski;
- Operacje informacyjne i operacje psychologiczne – ppłk Rafał Zgryziewicz;
- Współpraca cywilno-wojskowa – ppłk Edward Gubernat;
- Działania militarne w cyberprzestrzeni – płk Przemysław Przybylak.

 
Wymiana poglądów i doświadczeń podczas warsztatów pozwoliła na wypracowanie wniosków, które posłużą do dalszego doskonalenia funkcjonowania pionów operacyjnych Sił Zbrojnych RP w ramach nowego systemu kierowania i dowodzenia.

* * *
Fotogaleria:

* * *