SGWP
Niedziela, 16 czerwca 2019 r.
Aktualności
21.12.2018
ZMIANA W SYSTEMIE KIEROWANIA I DOWODZENIA SIŁAMI ZBROJNYMI RP
Szef Sztabu Generalnego WP generał broni Rajmund T. Andrzejczak przejął dziś bezpośrednie dowodzenie Siłami Zbrojnymi RP.

W obecności Prezydenta RP, Zwierzchnika SZ Andrzeja Dudy i Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, generał Andrzejczak przyjął meldunki dowódców generalnego i operacyjnego RSZ oraz szefa Inspektoratu Wsparcia o przejściu w bezpośrednie podporządkowanie szefa Sztabu Generalnego WP.

– Potrzebny jest dowódca, potrzebny jest głównodowodzący. Właśnie w tej chwili, dokładnie od 23 grudnia, wejdzie w życie pierwsza część reformy systemu kierowania i dowodzenia, którą nazywamy umownie i potocznie małym SKiD-em – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości na dziedzińcu Sztabu Generalnego WP.
 
– Wielka odpowiedzialność, ale i wielki zaszczyt być szefem Sztabu Generalnego w takiej właśnie postaci dowódczej. Gratuluję tego i cieszę się, że tę odpowiedzialność Pan na siebie przyjął, jestem przekonany, że Pan temu niezwykle ważnemu, a i wielkiemu zadaniu podoła – zwrócił się Prezydent do gen. broni Rajmunda Andrzejczaka.
 
– Życzę wszystkim, abyśmy tę ważną i niezwykle potrzebną reformę, jaką jest zmiana systemu kierowania i dowodzenia, w sposób sprawny, bardzo dobry i ostateczny przeprowadzili – podkreślił prezydent Andrzej Duda.
 
Minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że - Dzisiaj wykonujemy zobowiązanie przywrócenia Sztabowi Generalnemu WP właściwej roli. Zaznaczył przy tym, że przed szefem sztabu stoi teraz wielkie zadanie wprowadzenia w życie zmian wynikających ze SKiD-u.
 
- Mieliśmy cały rok, aby przypomnieć sobie czym jest dla Polski niepodległość – powiedział szef Sztabu Generalnego WP, nawiązując w swoim wystąpieniu do obchodów setnej rocznicy  odzyskania przez Polskę niepodległości i stu lat ustanowienia Sztabu Generalnego WP.

- W tym roku Sztab Generalny WP przyjmuje na siebie strategiczną rolę – podkreślił generał Andrzejczak.
 
Podał też przykłady doskonale funkcjonujących i współpracujących z wojskami sojuszniczymi jednostek, m.in. 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej i 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

Generał Andrzejczak dodał, iż od tego momentu od swoich żołnierzy oczekuje inicjatywy, otwartości na zmiany zachodzące w środowisku bezpieczeństwa, lojalności i zaufania.

* * *
Fotogaleria:

* * *