SGWP
Poniedziałek, 22 lipca 2019 r.
Aktualności
16.01.2019
GENERAŁ ANDRZEJCZAK NA POSIEDZENIU KOMITETU WOJSKOWEGO NATO
W Kwaterze Głównej NATO w Brukseli odbyło się dwudniowe (15-16 stycznia) spotkanie szefów sztabów państw członkowskich Sojuszu. W posiedzeniu Komitetu Wojskowego NATO uczestniczył szef Sztabu Generalnego WP generał broni Rajmund T. Andrzejczak.

Tematem dyskusji były zagadnienia dotyczące bieżących i przyszłych strategicznych wyzwań NATO oraz rozwój sił i zdolności sojuszniczych.

Szefowie sztabów wymienili również poglądy na temat prowadzonej przez NATO Misji Resolute Support oraz omówili sytuację bezpieczeństwa w Afganistanie.

Członkowie Komitetu Wojskowego NATO dyskutowali także o strategicznym zaangażowaniu Sojuszu,  rozwijaniu sił i zdolności sojuszniczych oraz kolektywnej obronie.

Przedmiotem obrad drugiego dnia spotkania Komitetu Wojskowego NATO  były zagadnienia dotyczące  współpracy i wsparcia państw partnerskich. Omówiono m.in. relacje z Gruzją, sytuację na Bałkanach Zachodnich oraz misję sił NATO w Kosowie.
 
Podczas pobytu w Brukseli szef Sztabu Generalnego WP generał broni Rajmund T. Andrzejczak spotkał się ze swoimi odpowiednikami z Litwy, Łotwy,  Estonii oraz Francji, Hiszpanii i Ukrainy.
 
Wizyta szefa SG WP w Brukseli była też okazją do wręczenia medali i odznaczeń żołnierzom i pracownikom cywilnym, realizującym swoje zadania w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli.
 
***
Komitetem Wojskowym kieruje marszałek lotnictwa Sir Stuart Peach, przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO. Podczas każdej sesji wspiera go dowódca połączonych sił NATO w Europie generał Curtis M. Scaparrotti (SACEUR) i dowódca Sił Sojuszniczych NATO ds. Transformacji generał André Lanata (SACT).
Komitet Wojskowy NATO jest najwyższym organem wojskowym Sojuszu. Jego członkowie (szefowie sztabów/obrony) spotykają się dwa razy w roku w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli oraz raz w roku w państwie członkowskim. Zadaniem KW NATO jest zapewnienie Radzie Północnoatlantyckiej porad wojskowych na temat tego, w jaki sposób Sojusz może najlepiej sprostać globalnym wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa. 
 
 

 

 

* * *
Fotogaleria:

* * *