SGWP
Poniedziałek, 22 lipca 2019 r.
Aktualności
17.01.2019
WIZYTA DELEGACJI MIĘDZYNARODOWEGO SZTABU WOJSKOWEGO
Z roboczą wizytą w Sztabie Generalnym WP przebywała delegacja Międzynarodowego Sztabu Wojskowego (International Military Staff – IMS) pod przewodnictwem gen. dyw. Ericha Siegmanna, dyrektora Zarządu Planowania i Zdolności IMS.

Delegacji polskiej przewodniczył zastępca szefa Sztabu Generalnego WP generał dywizji Krzysztof Król.
 
W skład polskiej delegacji weszli także przedstawiciele Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju SZ – P5, na czele z szefem Zarządu gen. bryg. Piotrem Błazeuszem oraz Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Departamentu Strategii i Planowania Obronnego.
 
Spotkanie robocze, które odbyło się 17 stycznia, poświęcono trwającym w Sojuszu pracom nad Strategią Militarną NATO.
 
Rozmowy w Sztabie Generalnym WP były kontynuacją dyskusji nad Strategią Militarną, która była także tematem wrześniowej Konferencji Komitetu Wojskowego NATO w Warszawie. 
 
Uczestnicy dyskusji mieli okazję do wymiany poglądów na temat postępów prac nad Strategią oraz jej głównymi założeniami.
 
Spotkanie posłużyło także do przedyskutowania najistotniejszych kwestii związanych z pracami organów wojskowych Sojuszu nad adaptacją NATO do wyzwań związanych ze zmianami w środowisku bezpieczeństwa.

* * *
Fotogaleria:

* * *