SGWP
Niedziela, 16 czerwca 2019 r.
Aktualności
07.02.2019
ROCZNA ODPRAWA ORGANIZATORA SYSTEMU FUNKCJONALNEGO SZKOLENIA
Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia P3/P7 przeprowadził w środę (06.02) roczną odprawę Organizatora Systemu Funkcjonalnego Szkolenia.

Szkolenie jest najważniejszym obowiązkiem żołnierza – podkreślił gen. bryg. Jan Rydz rozpoczynając spotkanie szkoleniowców. 

W odprawie uczestniczyli zarządzający podsystemami systemu funkcjonalnego szkolenia oraz kierownicza kadra pionu szkolenia Sił Zbrojnych RP: Dowództwa Generalnego RSZ, Dowództwa Operacyjnego RSZ, Dowództwa Wojsk OT, Inspektoratu Wsparcia SZ, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Komendy Głównej ŻW oraz Centrum Doktryn i Szkolenia SZ.

W czasie spotkania dokonano rozliczenia zadań szkoleniowych realizowanych w 2018 r., wskazano priorytetowe kierunki działalności w 2019 r. oraz omówiono problematykę wynikającą z bieżącego szkolenia Sił Zbrojnych RP.

Najważniejszymi wyzwaniami bieżącego roku w działalności szkoleniowej będzie zwiększenie szkolenia żołnierzy rezerwy oraz przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia pk. DRAGON-19.
 
 
 

Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia P3/P7
Sztabu Generalnego WP


* * *
Fotogaleria:

* * *