SGWP
Wtorek, 21 maja 2019 r.
Aktualności
07.03.2019
 ODPRAWA KIEROWNICZEJ KADRY MON I SIŁ ZBROJNYCH RP
Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda i Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej uczestniczyli w czwartek w odprawie kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP.

Z okazji obchodów 20-lecia członkostwa Polski w NATO odprawa została zorganizowana w Pałacu Prezydenckim.
 
Przed odprawą na dziedzińcu Pałacu odbyła się uroczystość podniesienia flagi państwowej i flagi NATO.
 
„Polska staje coraz istotniejszym hubem obecności wojskowej NATO i USA w naszym regionie; postrzegamy naszą rolę w kategoriach bezpieczeństwa Polski, całej flanki wschodniej i basenu Morza Bałtyckiego, a co za tym idzie - także i całej Europy” - mówił podczas odprawy prezydent Andrzej Duda.
 
W swoim wystąpieniu prezydent podkreślił, że Sojusz pozostaje fundamentem współpracy całego obszaru euroatlantyckiego, mimo pewnych napięć pojawiąjących się pomiędzy krajami UE a USA.
 
"Polska będzie zawsze zabiegać o wzmocnienie potencjału odstraszania i obrony Sojuszu, jednocześnie Polska będzie się angażować w projekty rozwijające europejską obronność, takie jak stała współpraca strukturalna, czy Europejski Fundusz Obronny, zabiegając o to, aby zawsze były one komplementarne względem NATO" - zaznaczył prezydent Duda.
 
"Mając na uwadze potrzebę rozwoju i modernizacji sił zbrojnych w dalszym ciągu zamierzam zabiegać o sukcesywne zwiększanie wydatków obronnych. Na mój wniosek rząd przygotował projekt ustawy zwiększającej budżet obronny do poziomu 2,5 proc. PKB do roku 2030.
Mając na uwadze założenia obecnego planu modernizacji technicznej i potrzeby sił zbrojnych, podtrzymuję swój postulat, aby ten poziom osiągnąć już w 2024 r. Mam nadzieję, że będzie to możliwe" – podkreślił prezydent.
 
 
 
„Naszymi działaniami będziemy umacniać poczucie bezpieczeństwa Polek i Polaków; będę oczekiwał przyśpieszenia realizowanych zakupów uzbrojenia i sprawnego formowania wojsk obrony terytorialnej oraz obrony cyberprzestrzeni” - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.
 
Szef MON podziękował żołnierzom "za ciężką i wymagającą służbę oraz za dobrą współpracę".
 
"Musimy cały czas pamiętać, że tworzymy jeden zespół, pracujemy na wspólne dobro, jakim jest bezpieczeństwo naszej ojczyzny i naszych obywateli" – podkreślił Mariusz Błaszczak.
 
 
"W ubiegłym roku byłem wobec państwa wymagający i taki pozostanę w tym roku. Będę oczekiwał przede wszystkim przyśpieszenia realizowanych zakupów uzbrojenia i wyposażenia, które trafią do sił zbrojnych RP. Do priorytetowych zadań będzie należało także sprawne formowanie nowej 18. Dywizji Zmechanizowanej, formowanie wojsk obrony terytorialnej i wojsk obrony cyberprzestrzeni. Oczekuję także systematycznego zwiększania liczebności Sił Zbrojnych RP" - powiedział minister do uczestników odprawy.
 
 
Podkreślił, że w 2018 zrobiono "sześć kroków ku bardziej nowoczesnym i skuteczniejszym Siłom Zbrojnym RP". "Zapewniliśmy odpowiednie finansowanie, stworzyliśmy skuteczny system dowodzenia, zwiększyliśmy liczebność wojska, uzupełniliśmy braki w kwestii modernizacji sił zbrojnych, zadbaliśmy o zwalczania zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz utrzymujemy dobre relacje z kluczowymi sojusznikami" – zaznaczył minister.
 
 
Podczas wspólnej konferencji z prezydentem i ministrem szef Sztabu Generalnego gen. broni Rajmund T. Andrzejczak podziękował prezydentowi Dudzie i ministrowi Błaszczakowi za wspieranie wojska. Wyraził zadowolenie, że zwierzchnik SZ zwrócił uwagę na sprawy związane z zapewnieniem opieki socjalnej żołnierzom i ich rodzinom, co dla środowiska wojskowego jest niezwykle istotne.
 
Generał Andrzejczak powiedział, że w czasie odprawy prezydent Duda w sposób jasny i precyzyjny określił zadania dla wojska, więc po zakończeniu odprawy wojskowym pozostaje przełożyć wskazania cywilnych przełożonych na rozkazy, plany i przystąpić do ich realizacji.
 
 "W roku 2019 obchodzimy rocznicę wejścia do NATO. Już dwudziestą. Mamy już w siłach zbrojnych oficerów, podoficerów i żołnierzy, którzy innej armii niż ta NATO-owska nie znają. Natomiast na wszystkich spotkaniach z moimi kolegami, szefami sztabów i szefami obrony państw NATO Polska jest postrzegana jako lider regionu, nie tylko pod względem gospodarczym, ale także militarnym" – podkreślił generał Andrzejczak.