SGWP
Wtorek, 21 maja 2019 r.
Aktualności
12.03.2019
ZAKOŃCZENIE SŁUŻBY W SZTABIE GENERALNYM
Szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmund T. Andrzejczak pożegnał gen. bryg. Piotra Błazeusza, który zakończył służbę w Sztabie Generalnym WP.

Decyzją Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej gen. bryg. Piotr Błazeusz, szef Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych - P5, z dniem 12 marca 2019 roku został wyznaczony na stanowisko szefa Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Podczas uroczystej zbiórki, która odbyła się w 12 marca w Sztabie Generalnym, obecni byli zastępcy szefa sztabu, szefowie zarządów oraz oficerowie i pracownicy Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych, którym kierował gen. Błazeusz.

„Jesteś oficerem kompletnym, bardzo doświadczonym” – powiedział generał Andrzejczak, zwracając się do generała Błazeusza.

Podkreślił przy tym, że nowe zadania, które czekają w Dowództwie Generalnym pozwolą gen. Błazeuszowi wykorzystać wiedzę i doświadczenie nabyte na wielu stanowiskach służbowych.

Szef Sztabu Generalnego WP zaznaczył też, iż zmiana stanowiska odbywa się w symbolicznym dniu – 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO.

W imieniu kierownictwa SG WP, żołnierzy i pracowników cywilnych generał Andrzejczak podziękował generałowi Błazeuszowi za służbę w Sztabie Generalnym WP oraz życzył wielu sukcesów na nowym, odpowiedzialnym stanowisku.

Generał Andrzejczak, za wybitne zasługi, w szczególności za znaczące osiągnięcia w realizacji zadań, wyróżnił  gen. bryg. Piotra Błazeusza Tytułem Honorowym Zasłużony Żołnierz RP z odznaką w stopniu II (srebrną), zaś w związku z zakończeniem wykonywania obowiązków służbowych w Sztabie Generalnym WP wręczył szefowi P5 Kordzik Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda nadał gen. bryg. Piotrowi Błazeuszowi Medal Srebrny za Długoletnią Służbę.

Dziękując szefowi Sztabu Generalnego WP za słowa uznania i otrzymane wyróżnienia generał Błazeusz zaznaczył, iż cieszy się, że może podjąć wyzwania na innym kierunku.

„Niejednokrotnie pokazaliśmy razem, że jesteśmy siłą” – powiedział generał Błazeusz, zwracając się do kadry i pracowników Zarządu P5, którym dowodził. Podziękował swoim podwładnym za dobrą, ciężką pracę i życzył sukcesów w dalszej służbie.


***

Gen. bryg. dr Piotr BŁAZEUSZ - służbę wojskową rozpoczął w 1990 roku w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie i był promowany do stopnia podporucznika w 1994 roku.
Pierwsze stanowisko to dowódca plutonu szturmowego, które objął w 1996 r. w 10 batalionie desantowo–szturmowym 6 Brygady Desantowo–Szturmowej. Następnie pełnił służbę jako specjalista do spraw NATO w Sekretariacie Sekretarza Stanu MON. Kolejne stanowiska służbowe to zastępca attache obrony w Waszyngtonie, starszy specjalista w Zarządzie Planowania Strategicznego P-5 Sztabu Generalnego WP i dyrektor Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej. W 2007 r. wyznaczony na stanowisko szefa Centrum Dowodzenia Dowództwa Operacyjnego SZ RP, a następnie wykonywał obowiązki szefa szkolenia 1 Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie. 14 sierpnia 2009 r. został dowódcą 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, a 15 sierpnia 2009 r. był awansowany do stopnia generała brygady. Od października 2011 r. do kwietnia 2012 r. gen. bryg. Piotr Błazeusz dowodził X zmianą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, której trzon bojowy stanowili żołnierze 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Potem od 2013 roku pełnił służbę na stanowisku szefa pionu operacyjnego NATO – zastępcy Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE w Brukseli.  Następnie w 2017 roku wyznaczony został na stanowisko szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.
Jest absolwentem Akademii Sił Powietrznych USA, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce.
Odznaczony między innymi srebrnym Krzyżem Zasługi, Wojskowym Krzyżem Zasługi, Gwiazdą Afganistanu, amerykańską Brązową Gwiazdą (US Bronze Star) oraz afgańskim Medalem za służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i suwerenności Afganistanu.
Wykonał ponad 500 skoków spadochronowych i był instruktorem spadochronowym Sił Powietrznych USA.
Żonaty, ma dwoje dzieci.

* * *
Fotogaleria:

* * *