SGWP
Niedziela, 16 czerwca 2019 r.
Aktualności
10.04.2019
9. ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ - PAMIĘTAMY!
W 9. rocznicę katastrofy smoleńskiej w Sztabie Generalnym WP uczczono pamięć śp. generała Franciszka Gągora.

W uroczystości wzięli udział szefowie zarządów, kadra i pracownicy sztabu.

Przed tablicą upamiętniającą szefa Sztabu Generalnego WP wieniec w imieniu kadry i pracowników złożył I zastępca szefa SG WP gen. broni Michał Sikora.

Złożono również wieńce w imieniu Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów i Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej.

Na zakończenie uroczystości zapalono znicze.
 
 
 

***
Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci generała Franciszka Gągora odbyło się 25 października 2011 r., podczas uroczystych obchodów 93. rocznicy odrodzenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Tablica została ufundowana ze środków zebranych przez służących obecnie i byłych żołnierzy i pracowników SG WP oraz przy wsparciu Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz organizacji kombatanckich. Tablicę wykonał Jacek Kowalski.

***
Kadra kierownicza Sztabu Generalnego Wojska Polskiego uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej.

Generał Michał Sikora, wraz z dowódcami Wojska Polskiego, wziął udział w uroczystościach złożenia wieńców i zapalenia zniczy przed tablicami upamiętniającymi ofiary katastrofy smoleńskiej, znajdującymi się w kompleksie MON przy ul. Klonowej. Wieńce złożył Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Generał Sikora towarzyszył ministrowi obrony narodowej także podczas ceremonii złożenia wieńca przy Pomniku Ofiar Tragedii Smoleńskiej, znajdującym się na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

 
Zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. dyw. Adam Joks, w imieniu szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmunda T. Andrzejczaka złożył wieniec na grobie śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Jego małżonki Marii Kaczyńskiej na Wawelu.

Na warszawskich Powązkach generał broni Michał Sikora, wraz z żoną śp. generała Gągora oraz delegacją sztabu, złożyli wieńce na grobie śp. generała Franciszka Gągora, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.


***
Generał Franciszek Gągor urodził się w 1951 roku w Koniuszowej k/Nowego Sącza na Podhalu. W 1973 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Jest również absolwentem (1983 r.) Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1988 r. doktoryzował się z nauk wojskowych w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W 2001 roku gen. Gągor ukończył studia w Akademii Obrony NATO w Rzymie, a rok później z wyróżnieniem Podyplomowe Studia Strategiczno-Operacyjne na Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie (USA).

W latach 1973-1978 zajmował stanowiska dowódcze i sztabowe w 2. Pułku Czołgów 10 Dywizji Pancernej w Opolu. W międzyczasie był oficerem operacyjnym w misjach UNEF i UNDOF. W latach 1978-1988 służył jako starszy wykładowca w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, odpowiedzialny m. in. za szkolenie polskich kontyngentów, wyznaczonych do operacji pokojowych. W tym okresie brał również czynny udział w misji ONZ UNDOF (1980/1981, 1985/1986). W latach 1988-1990 gen. Gagor pełnił obowiązki Zastępcy Szefa Logistyki w Kwaterze Głównej w misji UNDOF.

W roku 1988 rozpoczął służbę w Głównym Zarządzie Szkolenia Bojowego, a następnie w Zarządzie Wojskowych Spraw Zagranicznych SG WP. Jako Szef Oddziału Operacji Pokojowych był bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie, nadzór i koordynację działań polskich jednostek wypełniających zadania poza granicami kraju. W 1991 r. był Zastępcą Dowódcy PKW w operacji ,,Pustynna Burza”, a w latach 1991-1992- Zastępcą Dowódcy sektora misji UNIKOM.W roku 1994 gen. Gągor został Dyrektorem Biura Kontroli Zbrojeń i Misji Międzynarodowych. W latach 1996-1999 pełnił obowiązki Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON. W tym czasie gen. Gągor reprezentował resort obrony RP w międzynarodowych rokowaniach dotyczących kontroli zbrojeń, rozbrojenia i środków budowy zaufania oraz był odpowiedzialny za przygotowanie i koordynację działań SZ RP w Programie PfP oraz PARP. Jednocześnie był jednym z głównych przedstawicieli zespołu przygotowującego polską akcesję do Sojuszu Północnoatlantyckiego, odpowiedzialnym m. in. za udział Polski w procesie planowania obronnego NATO.

W 1997 roku został awansowany do stopnia gen. brygady, a w 1999 r. objął obowiązki Szefa Generalnego Zarządu Operacyjnego SG WP, które sprawował do roku 2003. W tym okresie był odpowiedzialny za przygotowanie doktryn w zakresie szkolenia SZ, planowanie operacyjne oraz gotowość bojową SZ RP, udział jednostek WP w operacjach pokojowych oraz proces planowania obronnego w SZ RP.

W latach 2003-2006 gen. Gągor poszerzał swoje doświadczenie międzynarodowe pełniąc najwyższe stanowiska dowódcze w operacjach pokojowych ONZ oraz instytucjach NATO i UE. Był między innymi:

•    Dowódcą misji UNIKOM w Iraku / Asystentem Sekretarza Generalnego ONZ  -2003 r.;
•    Dowódcą misji UNDOF na Wzgórzach Golan / Asystentem Sekretarza Generalnego ONZ – 2003/2004r.;
•    Polskim Przedstawicielem Wojskowym przy Komitetach Wojskowych NATO i UE w Brukseli - 2004/2006 r.

27 lutego 2006 roku został awansowany przez Prezydenta RP do stopnia generała broni i powołany na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego WP. 3 maja 2006 roku został awansowany przez Prezydenta RP do stopnia generała. Trzy lata później Prezydent RP ponownie wyznaczył generała Gągora na najwyższe stanowisko w Wojsku Polskim.
Za wzorową służbę uhonorowany został m.in. Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi, odznaczeniami resortowymi i wieloma odznaczeniami innych państw, m.in. amerykańską Legią Zasługi czy francuską Legią Honorową.
Zginął 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem.

* * *
Fotogaleria:

* * *