SGWP
Niedziela, 16 czerwca 2019 r.
Aktualności
11.04.2019
BUDOWANIE MOBILNOŚCI WOJSKOWEJ
Pod patronatem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Rajmunda T. Andrzejczaka odbyło się w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie sympozjum naukowe pod tytułem Mobilność Wojskowa pk. „MILMOB”.

W sympozjum zorganizowanym 11 kwietnia 2019 roku przez Zarząd Logistyki-P4 Sztabu Generalnego WP oraz Wojskową Akademię Techniczną udział wzięli przedstawiciele ministerstw, instytucji rządowych, resortu obrony narodowej oraz uczelni wojskowych, którzy czynnie biorą udział w budowaniu mobilności wojskowej.
 
Zasadniczym celem sympozjum było zidentyfikowanie obszarów współpracy cywilno-wojskowej, wskazanie perspektyw usprawnienia mobilności wojsk w świetle poprawy bezpieczeństwa państwa z wykorzystaniem kompleksowego międzyresortowego podejścia (whole-government approach), a także wymiana informacji dotyczących uczestnictwa Polski w inicjatywach natowskich i unijnych związanych z mobilnością wojskową.
 
Doświadczenia nabyte podczas stacjonowania wojsk sojuszniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich przemieszczeń oraz ćwiczeń, potwierdziły jak ważną rolę dla skutecznego wykonania operacji odgrywa swoboda przemieszczania wojsk zwana „Freedom of Movement”.
 
Z optymistycznym przyjęciem uczestników sympozjum spotkały się planowane inwestycje rozwoju infrastruktury transportowej, w tym projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), które w znaczący sposób wpływać będą na zwiększenie możliwości transportowych naszego kraju.
 
Podkreślano również, jak istotnym staje się czynny udział naszego państwa w inicjatywach Unii Europejskiej i NATO, a także ciągłe dostosowywanie regulacji prawnych celem znoszenia barier proceduralnych i usprawniania procesu przemieszczania wojsk.

* * *
Fotogaleria:

* * *