SGWP
Poniedziałek, 22 lipca 2019 r.
Aktualności
07.05.2019
POLSKO-ESTOŃSKA WSPÓŁPRACA WOJSKOWA
Szef Sztabu Generalnego WP generał broni Rajmund T. Andrzejczak przebywał w dniach 6-7 maja br. z oficjalną wizytą w Estonii.

 
 
 
 
 
 
W pierwszym dniu spotkał się z ministrem obrony Jürim Luikiem, z szefem obrony gen. dyw. Martinem Heremem, a także z przedstawicielami Narodowego Komitetu Obrony.Podczas spotkania z generałem Heremem omówiono zagadnienia dotyczące strategicznego partnerstwa między obydwoma krajami. Dyskusja dotyczyła także aktualnej sytuacji bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.

„Omawiamy kwestie współpracy dwustronnej z Estonią, w tym współpracę między jednostkami specjalnymi, wymianę danych wywiadowczych oraz współdziałanie w obszarze cyberobrony, w której estońskie siły obronne osiągnęły wysoki poziom kompetencji” - powiedział generał Rajmund T. Andrzejczak.

„Polska należy do tego samego regionu, w którym jesteśmy. (…) „Musimy współpracować zarówno z Polakami, jak i Łotyszami i Litwinami, aby mieć plan regionalny” – dodał szef obrony Estonii gen. dyw. Martin Herem.

Na zakończenie spotkania w siedzibie estońskich Sił Obrony generał Andrzejczak wpisał się do księgi pamiątkowej.
 
Symbolicznym upamiętnieniem oficjalnej wizyty szefa Sztabu Generalnego WP była ceremonia posadzenia drzewa.
 
Spotkanie z ministrem obrony Estonii Jürim Luikiem było okazją do rozmów na temat współpracy dwustronnej, intensyfikacji wspólnych ćwiczeń wojskowych oraz zaangażowania obu krajów w ramach działań podejmowanych przez NATO.
 
W czasie rozmów z przewodniczącym oraz członkami Narodowego Komitetu Obrony poruszono kwestie współpracy oraz bezpieczeństwa europejskiego, w tym przede wszystkim bezpieczeństwa na wschodniej flance Sojuszu.

 
Szef Sztabu Generalnego WP złożył wieniec pod Kolumną Zwycięstwa oraz oddał hołd obywatelom Estonii, którzy polegli w wojnie o wolność i niepodległość kraju.
 

Drugi dzień pobytu w Tallinie generał Andrzejczak rozpoczął od wizyty w Centrum Doskonalenia NATO ds. Obrony Cybernetycznej (CCDCOE).
Podczas spotkania dyrektor centrum eksperckiego płk Jaak Tarien przedstawił szefowi Sztabu Generalnego WP strukturę, główne zadania oraz zakres projektów prowadzonych przez CCDCOE.

 
Szef Sztabu Generalnego WP odwiedził na poligonie Klooga polskich żołnierzy uczestniczących w ćwiczeniu  Spring Storm 2019.

 
Zadania realizowane w ramach ćwiczenia potwierdziły zdolność Wojska Polskiego do przemieszczania na dużą odległość oraz gotowość wsparcia działań w układzie sojuszniczym.

Spotkanie było też okazją do rozmów szefa SG WP z żołnierzami na temat wykonywanych przez nich zadań.
 
Ostatnim elementem wizyty szefa SG WP w Estonii było spotkanie z dowódcą estońskich Sił Powietrznych, który przedstwił gen. Andrzejczakowi informację nt. sytuacji w rejonie państw bałtyckich oraz możliwości bazy Ämari, w której w 2020 roku kolejny kontygent PKW Orlik będzie pełnił dyżur w ramach misji Baltic Air Policing.
 
 
Galeria zdjęć >>>
Foto: Estonian Defence Forces