SGWP
Poniedziałek, 22 lipca 2019 r.
Aktualności
07.05.2019
WSPÓŁPRACA LOGISTYCZNA Z SIŁAMI ZBROJNYMI HOLANDII
W Sztabie Generalnym WP przebywała (7 maja br.) delegacja Sił Zbrojnych Holandii, której przewodniczył gen. bryg. Hans Damen – zastępca szefa sztabu ds. logistyki holenderskich SZ.

 
 
 
 
 
 
Z generałem Damenem spotkał się zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. dyw. dr Krzysztof Król.
 
 
 
Bezpośrednio po zakończeniu spotkania odbyły się rozmowy sztabowe, które poprowadził szef Zarządu Logistyki  - P4 SG WP płk Robert Woźniak.
 
Głównym celem było nawiązanie kontaktów bilateralnych oraz wymiana doświadczeń z obszaru logistyki.
 
 
 
W czasie spotkania przedstawiono zaangażowanie i dotychczasowe osiągnięcia w ramach stałej współpracy strukturalnej państw Unii Europejskiej (PESCO), ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących zwiększenia mobilności wojskowej (Military Mobility) czy utworzenia sieci Węzłów Logistycznych do wsparcia operacji – (Project Network of Logistic Hubs in Europe and Support to Operation).
 
Strona holenderska przedstawiła ponadto szczegóły zainicjowanego przez siebie projektu dotyczącego wykorzystania internetowej platformy wspomagającej zarządzanie zabezpieczeniem wsparcia wojsk przebywających lub przemieszczających się przez terytorium państwa-gospodarza (i-HNS).
 
Spotkanie inicjujące współpracę logistyczną obu państw uznano za dobrą i obiecującą na przyszłość  inicjatywę, która będzie kontynuowana w ramach kontaktów dwustronnych.

* * *
Fotogaleria:

* * *