SGWP
Poniedziałek, 22 lipca 2019 r.
Aktualności
08.05.2019
WSPÓŁPRACA Z INDONEZJĄ W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI
Szef Sztabu Generalnego WP generał broni Rajmund Andrzejczak spotkał się dziś z przebywającym z wizytą w Polsce gen. dyw. Rizeriusem EKO Hadisancoko, dyrektorem generalnym w Ministerstwie Obrony Indonezji ds. strategii obronnej.

 
 
 
 
Po zakończeniu rozmów generałowie Andrzejczak i Hadisancoko podpisali porozumienie techniczne o powołaniu wspólnego komitetu współpracy w dziedzinie obronności.
 
 
 


Bezpośrednio po ceremonii podpisania dokumentu odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanego komitetu.

Sesja  inauguracyjna poświęcona była m.in. określeniu obszarów współpracy polsko-indonezyjskiej, wymianie doświadczeń w obszarze współpracy międzynarodowej obu krajów oraz koncepcji Indo-Pacyfiku.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele departamentów MON i MSZ oraz kierownictwo Sztabu Generalnego WP i dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej.

Delegacja SZ Indonezji spotkała się z sekretarzem stanu w MON Markiem Łapińskim. Odwiedziła też Centrum Przygotowań Do Misji Zagranicznych w Kielcach.

***
Gen. dyw. Rizerius EKO Hadisancoko jest dyrektorem generalnym w Ministerstwie Obrony Indonezji ds. strategii obronnej. Jego zakres odpowiedzialności obejmuje: strategię rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego, analizę strategiczną, mobilizację i obronę terytorialną, współpracę międzynarodową oraz legislację. Jest doradcą ministra obrony ds. współpracy międzynarodowej.