SGWP
Poniedziałek, 22 lipca 2019 r.
Aktualności
25.06.2019
Zakończenie największych ćwiczeń wojskowych Dragon-19
Szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmund Andrzejczak uczestniczył w uroczystej zbiórce 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, w związku z zakończeniem ćwiczenia Dragon 19.

 
 
 
 
 
W ramach  ćwiczenia odbyła się też certyfikacja Dowództwa Brygady VJTF (Very High Readiness Joint Task Force), w związku z objęciem po raz pierwszy przez Polskę dowodzenia sojuszniczymi siłami natychmiastowego reagowania (VJTF), tzw. Szpicy NATO  w 2020 roku.
 
 
 
 
W Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu, gdzie odbyły się największe tegoroczne ćwiczenia Wojska Polskiego i sojuszników, obecny był Prezydent RP, Zwierzchnik SZ Andrzej Duda i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.
 
Podczas spotkania z żołnierzami prezydent wręczył nominacje generalskie oficerom Wojska Polskiego.
 
Na stopień generała dywizji mianowany został generał brygady Piotr Błazeusz – szef Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, zaś na stopień generała brygady - pułkownik Dariusz Lewandowski, dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.
 
W związku z zakończeniem procesu certyfikacji Dowództwa Brygady VJTF generał Lewandowski złożył prezydentowi, ministrowi i szefowi Sztabu Generalnego WP meldunek o zadaniach, wyposażeniu oraz przygotowaniu pododdziałów brygady do dyżuru w ramach NRF. Brygadę VJTF tworzy łącznie 13 państw, a  Polska jest państwem ramowym.
 
 
 
 
Na poligonie w Orzyszu odbył się dynamiczny pokaz współdziałania pododdziałów 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, podczas którego zaprezentowane zostały umiejętności oraz poziom wyszkolenia żołnierzy, wyznaczonych do VJTF.
Żołnierze zaprezentowali też sprzęt i wyposażenie, którym dysponuje Brygada.
 
 
 
 
Po zakończeniu ćwiczenia szef Sztabu Generalnego WP spotkał się z żołnierzami, z którymi rozmawiał na temat ich wniosków i  spostrzeżeń z procesu przygotowania oraz certyfikacji dowództwa i pododdziałów brygady do VJTF.
 
 
 
 

***

W dniach 15-25 czerwca odbyło się największe w tym roku ćwiczenie pk. DRAGON-19. W ćwiczeniu uczestniczyło ok. 18 tysięcy żołnierzy i 2,5 tysiąca jednostek sprzętu wojskowego. Manewry były jednym z najważniejszych elementów budowania potencjału odstraszania oraz obrony w ujęciu krajowym i sojuszniczym. Ich celem było utrzymanie kompatybilności operacyjnej sił zbrojnych państw członkowskich i partnerskich NATO na rok 2019. Ćwiczenie odbywało się na terytorium niemal całej Polski, a wojska działały na ziemi, w powietrzu, na wodzie oraz w cyberprzestrzeni.
 
 
 
W czasie ćwiczenia przeprowadzona została certyfikacja Dowództwa Brygady VJTF-20 (Very High Readiness Joint Task Force) oraz Połączonych Sił Zadaniowych OPBMR – CJ CBRND TF (Combat Joint CBRN Defence Task Force), wchodzących w skład zestawu Sił Odpowiedzi NATO 2020. Główną jednostką VJTF-20 jest 21 Brygada Strzelców Podhalańskich, natomiast 4 Pułk Chemiczny stanowi zasadniczy wkład Połączonych Sił Zadaniowych OPBMR.
W ćwiczeniu uczestniczyły elementy obecnych w Polsce wojsk sojuszniczych, czyli natowskiej grupy bojowej stacjonującej w ramach wysuniętej wzmocnionej obecności (eFP – ang. enhanced Forward Presence).