SGWP
Poniedziałek, 21 stycznia 2019 r.
Aktualności
27.02.2009
SAPERSKA DROGA
27. 02 br. generał Franciszek GĄGOR gościł w siedzibie Sztabu Generalnego WP kmdr w st. spocz. Henryka Leopolda KALINOWSKIEGO.

Komandor był jednym z czterech żołnierzy 6. Samodzielnego Zmotoryzowanego Batalionu Pontonowo – Mostowego, którzy w 1945 r. wbili nad Odrą pierwszy biało-czerwony słup graniczny z wizerunkiem Orła Białego z napisem „Polska”.
Zbliżająca się rocznica tego wydarzenia stała się okazją do spotkania, w którym uczestniczył również szef Inżynierii Wojskowej gen. bryg. Janusz LALKA.
Podczas rozmowy, kmdr Henryk Leopold KALINOWSKI podzielił się z Szefem SG WP wspomnieniami dotyczącymi pamiętnego lutego 1945 r. oraz przypomniał drogę bojową polskiej jednostki saperskiej.
Ze szczególnym sentymentem odniósł się do okoliczności powstania inicjatywy a w konsekwencji postawienia pierwszego polskiego słupa granicznego na rzece Odra.
Dziękując za spotkanie, Generał GĄGOR wyraził uznanie dla bohaterskich dokonań Komandora podczas II wojny światowej, a także podziękował za żołnierską postawę i obecne zaangażowanie w działalność integrującą środowisko kombatanckie.
* * *
Kmdr dypl. w st. spocz. Henryk Leopold KALINOWSKI urodził się w 1925 roku w Krzemieńcu na Wołyniu, w szlacheckiej kresowej rodzinie Kalinowskich herbu „Kalinowce”. Jego ojciec służył w 1929 roku w 2. Batalionie Saperów Kaniowskich.
W latach 1938 i 1939 H. L. KALINOWSKI odbył szkolenie wojskowe dla małoletnich w Korpusie Ochrony Pogranicza (KOP). W latach 1942-1944 brał udział w ruchu oporu na Kresach Wschodnich RP. Następnie, w marcu 1944 roku ochotniczo wstąpił do 1. Armii Wojska Polskiego i został skierowany do 6. Samodzielnego Zmotoryzowanego Batalionu Pontonowo – Mostowego (6 szbpont – most). Trzykrotnie uczestniczył w forsowaniu Wisły w sierpniu i wrześniu 1944 r.
oraz w styczniu 1945 r. w rejonie Warszawy i Odry w rejonie Czelina 3 lutego 1945 r. Był jednym z czterech żołnierzy batalionu, którzy 27 lutego 1945 r. wbili pierwszy słup graniczny nad Odrą w rejonie Czelina. W gronie tym, oprócz kmdr Henryka KALINOWSKIEGO znaleźli się ppor. Władysław CIEŚLAK, chor. Stefan KOBEK i plut. Zenobiusz JANICKI.
Obecnie kmdr w st. spocz. Henryk Leopold KALINOWSKI prowadzi aktywną działalność integrującą kombatantów, pełniąc wiele funkcji, m. in.: Sekretarza Krajowej Rady Kombatantów WP; Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Kawalerów Virtuti Militari – Kombatantów Wojska Polskiego; Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego Krzyża Grunwaldu; Kanclerza Kapituły Misji Pojednania; Ambasadora Światowej Kapituły Królewskiego Orderu
Św. Stanisława oraz Przewodniczącego Komisji Historycznej Kombatantów.
Odznaczony m. in: Orderem Virtuti Militari V kl.; Krzyżem Grunwaldu III kl.; Orderem Odrodzenia Polski III, IV i V kl.; Krzyżem Walecznych; Krzyżem Partyzanckim; Srebrnym Medalem „Zasłużony na Polu Chwały”; Krzyżem Powstania Warszawskiego; Medalem „Za Rozminowanie Kraju” i wieloma innymi.


ZESPÓŁ PRASOWY
SZTABU GENERALNEGO WP

ppłk Tomasz Mazurek