SGWP
Wtorek, 20 listopada 2018 r.
Aktualności
07.05.2010
GEN. BRONI MIECZYSŁAW CIENIUCH SZEFEM SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO
7 maja br. Marszałek Bronisław Komorowski wypełniający obowiązki Prezydenta RP - Zwierzchnika Sił Zbrojnych - powołał generała broni Mieczysława CIENIUCHA na stanowisko szefa SG WP. Uroczystość miała miejsce w Pałacu Belwederskim.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Minister ON Bogdan Klich, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Stanisław Wziątek, kierownictwo kancelarii Prezydenta RP, kierownicza kadra resortu Obrony Narodowej i Sztabu Generalnego WP oraz czasowo pełniący obowiązki dowódców Sił Zbrojnych i duszpasterstwa wojskowego.

Po wręczeniu nominacji w swoim wystąpieniu marszałek Sejmu podziękował gen. Cieniuchowi za jego gotowość do objęcia niezwykle odpowiedzialnej funkcji w Siłach Zbrojnych. Zaznaczył, iż zadaniem nowego szefa Sztabu Generalnego WP będzie m.in. pogłębienie reformy sił zbrojnych. „Armia profesjonalna ma sens gdy jest nowocześnie wyposażona i nowocześnie dowodzona” powiedział marszałek Komorowski wskazując tym samym na priorytetowe zadania jakie stoją przed kierownictwem armii.
„Nominacja na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego to dla mnie ogromny honor, ma ona miejsce w szczególnym momencie i sytuacji , w cieniu smoleńskiej tragedii, która przyniosła naszej armii niepowetowaną stratę. Wskazanie mojej osoby jako godnej do sprawowania kierowniczej roli w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej traktuję jako kredyt zaufania do moich umiejętności, doświadczenia i wiedzy. Jestem w pełni świadomy zarówno złożoności roli jaką odgrywa w systemie dowodzenia Siłami Zbrojnymi szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jak i całego katalogu wyzwań jakie obecnie stoją przed naszą armią. Liczę na wsparcie i akceptację dla mojej misji ze strony wszystkich żołnierzy i pracowników wojska. Jestem przekonany, że tego wsparcia i zrozumienia dla potrzeb sił zbrojnych nie zabraknie ze strony najwyższych władz państwowych.” .– powiedział m.in. gen. Cieniuch dziękując za wyznaczenie na stanowisko szefa SG WP.

* * *

10 maja br. na dziedzińcu Sztabu Generalnego WP w Warszawie w asyście pocztu sztandarowego i kompani reprezentacyjnej WP odbyła się uroczystość przekazania obowiązków szefa SG WP. W obecności kierowniczej kadry SG WP i Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha - I zastępca szefa SG WP gen. broni Mieczysław Stachowiak przekazał pełnione czasowo obowiązki nowo mianowanemu szefowi Sztabu Generalnego WP gen. broni Mieczysławowi Cieniuchowi.
Minister Obrony Narodowej podziękował gen. Stachowiakowi za utrzymanie wysokiego poziomu dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP w okresie kiedy pełnił on obowiązki szefa sztabu. Podkreślił, że pomimo dotkliwej straty najwyższych dowódców Siły Zbrojne RP bardzo dobrze zdały egzamin a ciągłość dowodzenia w wojsku nie została przerwana.

* * *

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jest najwyższym rangą generałem Sił Zbrojnych RP. W imieniu ministra obrony narodowej dowodzi Siłami Zbrojnymi. Jego rozkazom podlegają dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych : Wojsk Lądowych , Sił Powietrznych , Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Szef SG WP jest także najwyższym wojskowym reprezentantem Polski na forum Sojuszu i Unii Europejskiej oraz w kontaktach bilateralnych.

* * *
Gen. broni Mieczysław CIENIUCH urodził się 24 stycznia 1951 w Bydgoszczy. W latach 1970 -1974 studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, po ukończeniu której otrzymał promocję na stopień wojskowy podporucznika w korpusie oficerów wojsk pancernych. Jest również absolwentem Akademii Wojsk Pancernych ZSRR w Moskwie (1979 -1982) oraz Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w Moskwie (1990 -1992). W latach 1999 -2000 odbył studia podyplomowe na amerykańskim Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie (ang. National Defence University). W Stanach Zjednoczonych ukończył także kurs prowadzenia operacji pokojowych w Defence Institute of International Legal Studies w Newport.(2002) oraz kurs zarządzania zasobami osobowymi w Naval Postgraduate School w Monterey (2004).
Na pierwsze stanowisko służbowe – dowódcy plutonu czołgów – został wyznaczony w 60 Pułku Czołgów w Elblągu (16 Dywizja Pancerna). Następnie był w tej jednostce wojskowej dowódcą kompanii czołgów oraz szefem sztabu. W latach 1985 -1988 dowodził 68 Pułkiem Czołgów Średnich w Budowie (20 Dywizja Pancerna). W 1989 wyznaczony na stanowisko szefa sztabu – zastępcy dowódcy 20 Dywizji Pancernej w Szczecinku, która krótko potem została przeformowana w 2 Pomorską Dywizję Zmechanizowaną.
W roku 1992 płk Mieczysław Cieniuch objął stanowisko szefa Oddziału Operacyjnego, a w 1993 zastępcy szefa sztabu ds. operacyjnych w Sztabie Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. Od 1996 do 1998 był dowódcą 8 Dywizji Obrony Wybrzeża im. Bartosza Głowackiego w Koszalinie. 11 listopada 1996 otrzymał awans na stopień generała brygady. W 1998 rozpoczął służbę w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie początkowo kierował Zarządem Dowodzenia, a od roku 2000 Generalnym Zarządem Planowania Strategicznego P5. W dniu 15 sierpnia 2001 został mianowany do stopnia generała dywizji.
4 lipca 2003 wyznaczony na stanowisko I Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 15 sierpnia 2003 otrzymał nominację na generała broni. W dniach 31 stycznia - 27 lutego 2006 był p.o. szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W kwietniu 2006 został Polskim Przedstawicielem Wojskowym przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii Europejskiej w Brukseli (Belgia). Po trzyletniej kadencji powrócił do Polski i od 2009 pełnił funkcję radcy ministra obrony narodowej. 7 maja 2010 wyznaczony na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Gen. broni Mieczysław Cieniuch został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.
Gen. broni Mieczysław Cieniuch jest żonaty z Danutą, mają syna Jacka. Interesuje się historią oraz geografią.

płk Sylwester Michalski
rzecznik prasowy
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

GALERIA