SGWP
Poniedziałek, 25 czerwca 2018 r.
Aktualności
22.02.2007
NARADA KIEROWNICZEJ KADRY PIONÓW SZKOLENIA SZ RP.
W dniu 21.02.2007 r. w Sztabie Generalnym WP odbyła się narada kierowniczej kadry pionów szkolenia Sił Zbrojnych RP.

W naradzie uczestniczyli przedstawiciele: SG WP (I Zastępca Szefa SG WP, Szef Zarządu Szkolenia – P7, Szef Zespołu ds. Profesjonalizacji, Szef Wojsk Inżynieryjnych, Szef OPBMR), Dowództw RSZ (Szefowie Szkolenia DWLąd., DSP, DMW), DO, DWS, ŻW, Inspektoratów Wsparcia SZ i Wojskowej Służby Zdrowia, Szkolnictwa Wojskowego, w tym Komendanci WSO i Centrów Szkolenia. Na spotkanie przybyli również zaproszeni goście, a więc przedstawiciel BBN, Rektorzy AON, WAT i AMW oraz Dyrektorzy Departamentów: Kontroli, Transformacji, Nauki i Szkolnictwa Wojskowego oraz przedstawiciel Redakcji Wojskowej.

Tematem narady były „Zasady współpracy oraz obszary działania pionów szkolenia Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach organizacyjnych. Określenie kierunków działania oraz głównych zadań w nowym roku szkoleniowym”, natomiast zasadnicze cele obejmowały:

-  integrację środowiska szkoleniowców sił zbrojnych, występujących na wszystkich szczeblach dowodzenia;

-  przedstawienie zakresu działania nowoutworzonego Zarządu Szkolenia – P7 SG WP;

-  określenie form i metod codziennej współpracy podległych komórek funkcjonalnych podczas realizacji zaplanowanych zamierzeń szkoleniowych;

-   wskazanie podstawowych zasad funkcjonowania w praktyce systemu wzajemnej wymiany informacji oraz rolę i zadania systemu sprawozdawczego w obszarze szkolenia SZ RP;

-   określenie zasadniczych kierunków działania pionów szkolenia w nowym roku oraz sprecyzowanie szczegółowych zadań w poszczególnych obszarach tematycznych.

Naradzie przewodniczył Szef Zarządu Szkolenia – P7 gen. dyw. Henryk Dziewiątka, natomiast słowo wstępne wygłosił I Zastępca Szefa SG WP gen. broni Lech Konopka. Program spotkania obejmował również wystąpienia wszystkich uczestników narady oraz czas na dyskusję. Główne tematy wystąpień oraz dyskusji dotyczyły  problematyki profesjonalizacji sił zbrojnych, oprzyrządowania procesu szkolenia, infrastruktury i bazy szkoleniowej oraz koncepcji budowy nowych ośrodków szkolenia. Bezpośrednio po zakończeniu narady odbyło się spotkanie kierowniczej kadry szkoleniowej z Podsekretarzem Stanu w MON Panem Jackiem Kotasem.