SGWP
Poniedziałek, 21 stycznia 2019 r.
Aktualności
01.06.2011
POŻEGNANIE Z MUNDUREM GEN. BRYG. ANDRZEJA WIŚNIEWSKIEGO
1.06. Warszawa. Szef Sztabu Generalnego WP generał Mieczysław Cieniuch spotkał się z odchodzącym do rezerwy gen. bryg. dr n. med. Andrzejem Wiśniewskim, asystentem Szefa SGWP ds. Wojskowej Służby Zdrowia.

Uroczystość pożegnania ze sztandarem odbyła się w sali im. generała F. Gągora, w obecności asysty honorowej.
„Swoje wyjątkowe doświadczenie zebrał Pan na wielu odpowiedzialnych stanowiskach, łącznie z najwyższym - Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia“ – zwrócił się do gen. Wiśniewskiego Szef Sztabu Generalnego. „Ma Pan swój trwały udział w zmianach jakie się dokonały w ostatnich latach w Wojsku Polskim, a zwłaszcza w wojskowej służbie zdrowia“ – dodał gen. Cieniuch. Podziękował gen. Wiśniewskiemu za długoletnią niełatwą służbę na rzecz polskich sił zbrojnych, a także docenił jego bogate doświadczenie liniowe zdobyte na wszystkich szczeblach kariery wojskowej.
„Rozpoczynając służbę wojskową nie przypuszczałem, że skończę ją w Sztabie Generalnym. Dla człowieka w linii była to bardzo odległa i nieosiągalna struktura“ – powiedział na pożęgnanie gen. Wiśniewski. „Przez te kilka ostatnich lat, udało mi się wprowadzić medyczny system kontenerowy I i II poziomu, który obecnie sprawdza w Afganistanie. Ponadto udało mi się wprowadzić na wyposażenie sił zbrojnych medyczną wersję KTO Rosomak oraz odnowić szkolenie podchorążych w Łodzi“ – wspomniał gen. Andrzej Wiśniewski, a kończąc zaznaczył – „nie wszystko udało mi się do końca doprowadzić. Część pozostawiam swoim następcom“.
W czasie uroczystej zbiórki gen. Wiśniewskiemu towarzyszyli Dowódca Wojsk Lądowych gen. broni Zbigniew Głowienka, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. dyw. Zbigniew Tłok – Kosowski, Szef Wojskowej Służby Zdrowia płk lek. Piotr Dzięgielewski oraz szefowie zarządów SG WP i przedstawiciele wojskowej służby zdrowia.

* * *
Gen. bryg. dr n. med. Andrzej WIŚNIEWSKI – ukończył studia na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi w 1977 roku. W latach 1977-1978 odbywał staż lekarski w 107 Szpitalu Garnizonowym w Wałczu. Do września 1982 roku pełnił służbę w 49 Warszawskim Pułku Zmechanizowanym 20 Dywizji Pancernej na stanowiskach: lekarza kompanii medycznej, następnie dowódcy kompanii medycznej oraz lekarza pułku. W latach 1982-85 pełnił obowiązki szefa służby zdrowia – zastępcy kwatermistrza w dywizji. W tym czasie wielokrotnie organizował zabezpieczenie medyczne ćwiczeń poligonowych. Ponadto zastosował system zintegrowanych poligonowych izb chorych zwiększając w ten sposób efektywność zabezpieczenia strzelań, szkolenia sanitarnego wojsk oraz opieki stomatologicznej na poligonach. W 1985 roku objął stanowisko starszego oficera w Szefostwie Służby Zdrowia Pomorskiego Okręgu Wojskowego, a w 1987 roku został zastępcą Komendanta 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią. W 1993 roku objął funkcję Komendanta placówki. W tym czasie zmodernizował wiele oddziałów szpitalnych i utworzył lądowisko dla śmigłowców. W październiku 1995 roku został wyznaczony na stanowisko Komendanta 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Polikliniką w Bydgoszczy. W wyniku jego działalności szpital stał się wiodącą placówką medyczną w leczeniu urazów wielonarządowych. Ponadto, wprowadził nowoczesne metody leczenia choroby Parkinsona, stawów kolanowych i stawu biodrowego. Uaktywnił w szpitalu działalność naukową poprzez utworzenie Rady Naukowej oraz Biuletynu Szpitala Wojskowego – Valetudinaria. W 1997 uzyskał stopień doktora nauk medycznych. 11 czerwca 2007 roku objął obowiązki Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia. Jest pomysłodawcą pierwszego szpitala polowego w Wojsku Polskim na kontenerach 40 stopowych. Posiada specjalizacje drugiego stopnia z: organizacji ochrony zdrowia wojsk oraz ginekologii i położnictwa.

Tekst:ppłk Joanna Klejszmit-Bodziuch-rzecznik prasowy IWSZ;
Foto:mjr Sławomir Ratyński-Zespół Prasowy SG WP