SGWP
Poniedziałek, 25 czerwca 2018 r.
Aktualności
01.07.2011
ZMIANA  NA STANOWISKU SZEFA  ZARZĄDU PLANOWANIA SYSTEMÓW DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI P-6
Z dniem 1 lipca br., decyzją Ministra Obrony Narodowej, na stanowisko szefa Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6 SG WP wyznaczony został gen. bryg. Józef Nasiadka.

Dotychczasowy szef Zarządu gen. bryg. Andrzej Kaczyński, który pełnił tę funkcję od sierpnia 2009 roku, zakończył służbę na tym stanowisku.
Przekazanie obowiązków nastąpiło w obecności generała Mieczysława Cieniucha podczas uroczystej zbiórki kierowniczej kadry Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.     W uroczystości udział wzięli asystenci Szefa Sztabu Generalnego WP, szefowie zarządów SGWP, kadra i pracownicy Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P-6 oraz zaproszeni goście. Generał Cieniuch podziękował generałowi brygady Kaczyńskiemu za lata odpowiedzialnej służby w Sztabie Generalnym WP. Następnie gen. bryg. Kaczyński, w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim współpracownikom za wspólną służbę i pracę. Podkreślił, że jest dumny z tego, że dane mu było kierować tą instytucją oraz przyjął podziękowania za współpracę od uczestników uroczystości.

***
gen. bryg. dr inż. Józef NASIADKA urodził się 15 stycznia 1960 r.

W 1984 roku ukończył Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej i rozpoczął służbę na stanowisku dowódcy urządzenia automatyzacji – dowódcy plutonu w kompanii terenowej 4. batalionu radiotechnicznego.    W 1988 roku wyznaczony został na stanowisko dowódcy kompanii w 4. batalionie radiotechnicznym w Warszawie, a w 1990 roku objął obowiązki zastępcy dowódcy 4. brt ds. technicznych. W latach 1992 – 1996 zajmował stanowisko dowódcy 3. batalionu radiotechnicznego w Sandomierzu, a następnie pełnił obowiązki na stanowisku zastępcy dowódcy 1. Brygady Radiotechnicznej w Warszawie.
Od 1998 roku pełnił służbę wojskową w Dowództwie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, na stanowiskach: szefa wydziału, szefa oddziału - głównego inżyniera Wojsk Radiotechnicznych. W 2003 roku objął stanowisko zastępcy Szefa Wojsk Radiotechnicznych Sił Powietrznych, a po ukończeniu Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej w 2005 roku, dowodził 3. Brygadą Radiotechniczną we Wrocławiu. Z dniem 1. sierpnia 2007 roku został wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej na stanowisko Szefa Wojsk Radiotechnicznych Sił Powietrznych. W latach 2009-2010 był zastępcą Szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jednocześnie, z pozostawieniem na dotychczas zajmowanym stanowisku w kraju został skierowany do pełnienia obowiązków w dowództwie ISAF na stanowisku Asystenta Dowódcy ds. Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Współpracy w Misji Szkoleniowej NATO
w Afganistanie (NTM-A).

gen. bryg. Andrzej Kaczyński urodził się 5 lipca 1956 r.

W latach 1983 – 1986 służył na stanowisku Dowódcy kompanii w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej w Jeleniej Górze. W latach 1989 – 1990 był Starszym Asystentem Nauk Dydaktycznych Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie. W 1990 wyznaczony został na stanowisko Szefa Sztabu - Zastępcę Dowódcy 33 Batalionu Radiotechnicznego. Następnie, w latach 1991 – 1996 dowodził 33 Batalionem Radiotechnicznym ( Radzionków). W latach 1996 – 2000 pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Dowódcy – Szefa Sztabu 3 Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu, a w 2000 r. objął stanowisko Dowódcy tej brygady. Następnie w 2005 r. służył na stanowisku Polskiego Narodowego Przedstawiciela Wojskowego przy SHAPE. Od 12.08.2009 pełnił służbę na stanowisku szefa Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P-6 SG WP.
Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze (1975 – 1979), Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie (1986 – 1989), Studiów Operacyjno Strategicznych – Ogólnowojskowego Kolegium Obrony w Paryżu (1996 – 1997) oraz studiów Podyplomowych na kierunku Psychologia Zarządzania w Gospodarce na Uniwersytecie we Wrocławiu (2000).

 


* * *
Fotogaleria:

* * *