SGWP
Wtorek, 20 listopada 2018 r.
Aktualności
05.07.2011
PODPISANIE POROZUMIENIA TECHNICZNEGO WEIMARSKIEJ GRUPY BOJOWEJ UE
5.07. W Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli odbyła się ceremonia podpisania Porozumienia Technicznego w sprawie utworzenia Weimarskiej Grupy Bojowej w 2013 r.

Porozumienie w imieniu Ministrów Obrony podpisali Wojskowi Przedstawiciele przy KW NATO i UE Polski, Francji i Niemiec: gen. dyw. Janusz BOJARSKI, wiceadmirał Xavier PAÏTARD i gen. broni Roland KATHER.
Celem Porozumienia Technicznego jest stworzenie fundamentów prawnych dla utworzenia Grupy Bojowej UE, która w oparciu o standardy unijne opisujące zdolności do podjęcia szybkiej reakcji zgodnie z decyzją polityczną UE, będzie pełnić dyżur w pierwszym półroczu 2013 r.
„Po wielu miesiącach pracy, przy wydatnym wsparciu Zarządu Planowania Strategicznego Sztabu Generalnego WP – jak zaznaczył gen. dyw. Bojarski – podpisaliśmy porozumienie techniczne organizujące strukturę dowodzenia, skład jak również system łączności, logistykę i zabezpieczenie techniczne Weimarskiej GB. Polska, jako państwo ramowe, wydziela główny komponent Grupy w postaci batalionu zmechanizowanego. Polak będzie również jej dowódcą”.
Polska utworzy Dowództwo Sił i wyznaczy jego dowódcę. Niemcy będą pełnić funkcję państwa wiodącego w zakresie zabezpieczenia logistycznego, natomiast Francja będzie państwem wiodącym w zakresie zabezpieczenia medycznego. Zgodnie z porozumieniem Francja, Niemcy i Polska zapewnią dla GB niezbędne siły, elementy wsparcia bojowego oraz wymaganą liczbę personelu potrzebnego do utworzenia Dowództwa Sił i Dowództwa Operacji. Porozumienie reguluje również zasady i zadania Grupy Koordynacyjnej, która będzie działała w okresie przygotowawczym oraz w czasie dyżuru GB. Do jej najważniejszych zadań należy: doradzanie uczestnikom w kwestiach prawnych, finansowych i innych dotyczących działalności GB oraz doradzanie wyznaczonemu Dowódcy Sił we wszelkich kwestiach związanych z GB.

Zespół Prasowy SG WP