SGWP
Piątek, 14 grudnia 2018 r.
Aktualności
04.09.2011
GENERAŁ FRANCISZEK GĄGOR PATRONEM ZESPOŁU SZKÓŁ W KONIUSZOWEJ
,,Patronem Waszej szkoły zostaje człowiek wielki. Człowiek, który swoją pozycję zawdzięcza nie tylko zdolnościom i talentowi, ale także wielkiej pracy, wyrzeczeniom i wytrwałemu dążeniu do celów, które sobie wyznaczał.

Poprzeczkę zawsze stawiał sobie coraz wyżej. Powinniście być dumni, że staje się Waszym patronem. …Generał Franciszek Gągor, jego całe życie, jego dokonania powinny stanowić dla Was wzór postępowania godny do naśladowania”. Z takimi słowami zwróciła się do młodzieży Lucyna Gągor, podczas uroczystości nadania imienia śp. generała dr. Franciszka Gągora Zespołowi Szkół w Koniuszowej.
Uroczystość nadania imienia odbyła się 3 września br. w rodzinnej miejscowości byłego Szefa Sztabu Generalnego WP. Wzięli w niej udział m.in. rodzina Generała Gągora, przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, władz samorządowych i wojska oraz dyrekcja, rodzice i uczniowie Zespołu Szkół w Koniuszowej. Ceremonię nadania imienia, z udziałem kompanii reprezentacyjnej 2. Korpusu Zmechanizowanego, rozpoczęła Msza Święta połączona z poświęceniem sztandaru, którą celebrował Biskup Polowy Wojska Polskiego ks. bp. Józef Guzdek. Następnie, Wójt Gminy Korzenna Leszek Skowron odczytał akty nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum, a uczniowie w formie prezentacji przedstawili sylwetkę swego patrona.
Nawiązując do bogatego dorobku życiowego i zawodowego generała Gągora dyrektor Zespołu Szkół w Koniuszowej podkreślił, że ,,… patron, którego dziś wybraliśmy to zobowiązanie dla naszej społeczności. Jesteśmy przekonani, że przykład Jego życia będzie prawdziwym przewodnikiem dla naszych uczniów. Generał pokazał bowiem, że bez względu na miejsce urodzenia i status materialny, możemy ciężką pracą i nauką osiągnąć to, do czego dążymy, jakie cele stawiamy sobie w życiu. Dla nas wszystkich pozostanie on dobrym nauczycielem, nauczycielem życia i prawdziwym patriotą.”- powiedział Jarosław Gliński.
Natomiast małżonka śp. generała, wyrażając podziękowanie za wybór patrona i zorganizowanie uroczystości podzieliła się z obecnymi swoimi refleksjami na temat wartości, którymi kierował się w swoim życiu generał Gągor. ,,Był przykładem honoru i niezbywalnej godności. Najwybitniejszy wojskowy dyplomata wśród oficerów. Bronił dobrego imienia Wojska Polskiego. Przez całe życie przeszedł w sposób honorowy. Ciężką pracą i uporem doszedł do najwyższego stanowiska w Wojsku Polskim. Mąż stanu.”
Głos zabrał również gen. Mieczysław Cieniuch, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który podkreślając zasługi swojego poprzednika dla sił zbrojnych powiedział m.in.: „Wojsko Polskie ogromnie zyskało dzięki wielkiemu człowiekowi, jakim był niewątpliwie śp. generał dr Franciszek Gągor i jakże wiele straciło z powodu jego tragicznej śmierci”. Zwracając się zaś do Dyrekcji oraz rodzicówi uczniów Zespołu Szkół w Koniuszowej powiedział: „Dziękuję za unieśmiertelnienie pamięci o Generale Gągorze poprzez jego wybór na patrona. „Teraz i Wy, tak jak my w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego będziecie wspominać Generała, jako człowieka, dla którego służba Ojczyźnie była powołaniem i najwyższym prawem.”- powiedział kończąc swoje wystąpienie gen. Cieniuch.
Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie uczniom sztandaru i złożenie przez nich uroczystego ślubowania.
Na zakończenie ceremonii małżonka śp. gen. Gągora, Biskup Polowy WP, szef Sztabu Generalnego WP, Dyrektor Szkoły oraz Wójt Gminy Korzenna dokonali odsłonięcia, umieszczonej w Izbie Pamięci Generała dr. Franciszka Gągora, tablicy pamiątkowej, po czym kompania reprezentacyjna oddała salwę honorową.

Zespół prasowy SG WP
Katarzyna Wilczyńska


* * *
Fotogaleria:

* * *