SGWP
Poniedziałek, 21 stycznia 2019 r.
Aktualności
25.10.2011
 OZNAKA ROZPOZNAWCZA W 93. ROCZNICĘ ODRODZENIA SZTABU GENERALNEGO WP
25 października br. żołnierze i pracownicy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego świętowali 93. rocznicę jego odrodzenia.

,,…To, co w Sztabie Generalnym stanowi wartość nadrzędną tkwi nie w trwałości i stabilności struktury, ale przede wszystkim w tworzących tę, czy inną strukturę ludziach i ich umiejętności do wypracowywania trafnych i nowoczesnych rozwiązań decydujących o przyszłości Wojska Polskiego”. –z tymi słowami zwrócił się szef Sztabu Generalnego WP gen. Mieczysław Cieniuch do kadry i pracowników podczas uroczystej zbiórki z okazji Święta SG WP.
Tegoroczne obchody, zorganizowane tradycyjnie 25 października dla upamiętnienia 93. rocznicy odrodzenia instytucji, rozpoczęto od wciągnięcia na maszt, po raz pierwszy w historii, flagi szefa SG WP oraz złożenia wiązanki kwiatów przed tablicą pamiątkową SG WP. Główną uroczystość poprzedziła także msza święta w intencji żołnierzy i pracowników Sztabu Generalnego, odprawiona w Katedrze Polowej przez Biskupa Polowego WP bp. Józefa Guzdka.
Podczas uroczystej zbiórki na dziedzińcu SG WP, ponownie po raz pierwszy w historii, żołnierze Sztabu Generalnego WP zaprezentowali na rękawach swych mundurów, wprowadzoną niedawną decyzją Ministra Obrony Narodowej, oznaką rozpoznawczą SGWP.
W obecności Czesława Mroczka sekretarza stanu w MON, generał Mieczysław Cieniuch szef Sztabu Generalnego WP wręczył odznaczenia, odznaki pamiątkowe i dyplomy wyróżniającej się kadrze, pracownikom oraz oficerom obchodzącym jubileusz swojej służby. Uhonorowani zostali także niedawni zwycięzcy zawodów strzeleckich o puchar Szefa SG WP.
Szef SG WP podkreślił przywiązanie instytucji do tradycji i dokonał krótkiego podsumowania tegorocznej działalności wskazując na zasadnicze priorytety Sztabu w zakresie strategicznego planowania rozwoju Sił Zbrojnych. Podziękował także kadrze i pracownikom: ,,Polska armia potrzebuje zarówno dobrych liniowych, jak i sprawnych oficerów oraz podoficerów sztabu. Jedni bez drugich nie mogą funkcjonować. Chcę podkreślić, że obserwuję Państwa codzienną sumienność i determinację w wykonywaniu obowiązków służbowych i za nie serdecznie dziękuję. Chciałbym żebyście stanowili przykład profesjonalizmu dla wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego i dzięki niemu z dumą nosili Oznakę Rozpoznawczą Sztabu Generalnego.”- powiedział gen. Mieczysław Cieniuch.
Obchody 93. rocznicy odrodzenia Sztabu Generalnego WP zakończyła ceremonia odsłonięcia tablicy pamiątkowej pamięci generała Franciszka Gągora, ufundowana wolą i ze środków zebranych wśród służących obecnie i byłych żołnierzy i pracowników SG WP oraz przy wsparciu Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz organizacji kombatanckich. W uroczystości odsłonięcia tablicy uczestniczyli p. Lucyna Gągor z rodziną, Biskup Polowy WP bp. Józef Guzdek, sekretarz stanu w MON Czesław Mroczek, gen. Mieczysław Cieniuch szef SG WP, kadra kierownicza SZ RP oraz dyrekcja Zespołu Szkół im. gen. Franciszka Gągora z Koniuszowej, jego rodzinnej miejscowości.

***
SG WP został powołany do życia 25 października 1918 roku Rozporządzeniem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego. W roku 1918 - u progu odzyskania przez Polskę niepodległości Sztab Generalny tworzył od podstaw zręby nowoczesnej armii, był architektem jej struktury, systemów dowodzenia i szkolenia oraz wyposażenia. Rola i kompetencje Sztabu Generalnego ulegały na przestrzeni lat zmianom, przeobrażeniom, ale niemal zawsze odgrywał on kluczową rolę w dowodzeniu Siłami Zbrojnymi, jednego z filarów niepodległego, demokratycznego państwa polskiego.
Przeprowadzona w ostatnich latach przebudowa organizacyjna struktury Sztabu Generalnego uczyniła z tej instytucji nowoczesny, odpowiadający natowskim standardom wojskowym organ dowodzenia i planowania szczebla strategicznego. Obecnie pełni w nim służbę i pracuje ponad 600 żołnierzy zawodowych oraz pracowników cywilnych wojska. Celem ich służby i pracy jest realizacja najważniejszej funkcji, którą ma do spełnienia Sztab Generalny. Tą funkcją jest strategiczne planowanie rozwoju i użycia Sił Zbrojnych. Szef Sztabu Generalnego, jako najwyższy stopniem i rangą generał Wojska Polskiego, dowodzi i kieruje Siłami Zbrojnymi w okresie pokoju w imieniu Ministra Obrony Narodowej. Podlegają mu wszystkie rodzaje wojsk (wojska lądowe, marynarka wojenna, siły powietrzne i wojska specjalne) a także Dowództwo Operacyjne SZ RP i logistyczny Inspektorat Wsparcia. Sztab Generalny skupia w swoich kompetencjach wszystkie najważniejsze obszary funkcjonowania Sił Zbrojnych począwszy od organizacji zasobów osobowych, programowania rozwoju, planowania rozwinięcia i użycia Sił Zbrojnych w okresie pokoju i kryzysu, poprzez organizację systemów dowodzenia, kierowania i rozpoznania oraz logistyki a zakończywszy na tak ważnych elementach jak planowanie modernizacji technicznej czy procesu szkolenia armii.

Oznaka rozpoznawcza

Odznaka pamiątkowa


Flaga szefa SG WPZESPÓŁ PRASOWY
SZTABU GENERALNEGO WP

* * *
Fotogaleria:

* * *