SGWP
Poniedziałek, 21 stycznia 2019 r.
Aktualności
10.01.2012
WIZYTA SZEFA SG WP W USA
9 stycznia br., spotkaniem w Pentagonie z gen. Martinem E. Dempseyem Przewodniczącym Połączonego Kolegium Szefów Sztabów gen. Mieczysław Cieniuch szef Sztabu Generalnego WP rozpoczął oficjalną wizytę w USA.

Podczas rozmów poruszono kwestie współpracy wojskowej obu państw. Omawiano m.in. niedawno wydane wytyczne do działalności wojsk amerykańskich, współdziałanie w zakresie szkolenia wojsk konwencjonalnych i specjalnych oraz wspólne ćwiczenia, w których czynny udział brać będzie niedawno utworzone Centrum Doktryn i Szkolenia w Bydgoszczy. Tradycyjnie, jednym z zasadniczych punktów rozmów była wymiana wniosków z wielopoziomowej analizy sytuacji w Afganistanie oraz ocena dotychczasowych i koordynacja przyszłych działań podejmowanych w ramach misji ISAF. Generał Dempsey podziękował za wkład Wojska Polskiego w prowadzone operacje i zaliczył polskich żołnierzy do grona kilku najwaleczniejszych w świecie.
Wizytę w Pentagonie zakończyła ceremonia wręczenia gen. Mieczysławowi Cieniuchowi przez gen. Martina E. Dempseya Komandorii Legii Zasługi (The Legion of Merit – Degree of Commander) za wybitne przywództwo i dokonania w służbie. Order od 1942 roku jest drugim w randze najwyższych odznaczeń amerykańskich przyznawanych za zasługi podczas pokoju. Generał Cieniuch dziękując za odznaczenie powiedział, że: „przyjmuje je z szacunkiem i traktuje jako wielkie wyróżnienie”.
Następnie, gen. Cieniuch udał się do Arlington, gdzie na cmentarzu wojskowym złożył wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza.
Kolejnego dnia tj. 10 stycznia szef SG WP  wizytował Dowództwo Sił Sojuszniczych NATO ds. Transformacji (HQ SACT) w Norfolk, gdzie spotkał się z jego dowódcą gen. Stéphane Abrialem. Natomiast. 11 stycznia szef SG WP spotkał się z zastępcą dowódcy Dowództwa Operacji Specjalnych(USSOCCOM) gen. broni Bradleyem H. Heitholdem.

fot. Amabasada RP w Waszyngtonie,
   Dowództwo Operacji Specjalnych (USSOCOM)
Zespół Prasowy SG WP


* * *
Fotogaleria:

* * *