SGWP
Poniedziałek, 23 kwietnia 2018 r.
Aktualności
14.02.2012
SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ ROZPOCZĘŁO DZIAŁALNOŚĆ
Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej, w lutym br. rozpoczęło funkcjonowanie Szefostwo Geografii Wojskowej (SGeoW).

Szefostwo Geografii Wojskowej zastąpiło dwa oddziały geograficzne wcześniej usytuowane w Zarządzie Analiz Wywiadowczych Rozpoznawczych – P2 SG WP. Szefostwo jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej bezpośrednio podporządkowaną szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Zostało utworzone do realizacji zadań w zakresie planowania, koordynowania i kierowania obszarem geografii wojskowej w SZ RP, a kieruje nim płk Andrzej MERSKI.

Główne zadania Szefostwa:
• określanie celów i kierunków rozwoju geografii wojskowej, monitorowanie i wdrażanie nowych technik i technologii w geodezji, kartografii i poligrafii;
• dowodzenie i kierowanie podległymi jednostkami geograficznymi;
• organizowanie prac związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i dystrybucją informacji i danych geograficznych w systemie narodowym i sojuszniczym;
• planowanie, organizowanie i kontrolowanie realizacji zadań związanych z opracowaniem map i danych geoprzestrzennych, a także tworzeniem i utrzymaniem wojskowego zasobu geograficznego (WZG) w gotowości użytkowej dla SZ RP.

Szefowi Geografii Wojskowej zostaną podporządkowane (obecnie podlegające szefowi Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych-P2 SG WP) cztery wojskowe jednostki geograficzne:
• 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie,
• Wojskowe Centrum Geograficzne w Warszawie,
• 19 Samodzielny Oddział Geograficzny w Lesznie,
• 6 Samodzielny Oddział Geograficzny w Toruniu),
Stosowne procedury zmian zostały zainicjowane.
Szefostwo, wraz z jednostkami geograficznymi, komórkami i pojedynczymi stanowiskami geografów w rodzajach sił zbrojnych, tworzy komponent – geografię wojskową, odpowiedzialną za zabezpieczenie geograficzne SZ RP.

 

ppłk Artur STARCZEWSKI