SGWP
Piątek, 14 grudnia 2018 r.
Aktualności
14.06.2012
BYDGOSZCZ STOLICĄ INFORMATYKI WOJSKOWEJ
Ćwiczenie CWIX to unikalna szansa na poszerzenie wiedzy oraz kreowanie rozwoju systemów wsparcia dowodzenia w wymiarze sojuszniczym. - powiedział na konferencji prasowej szef Sztabu Generalnego, generał Mieczysław Cieniuch.

14.06 br. szef SG WP przebywał z wizytą w Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC ) w Bydgoszczy w ramach Vip-Day ćwiczenia CWIX2012. ,,Właśnie na tym specyficznym ćwiczeniu sprawdzane są systemy informatyczne wielu państw. Sprawdzany jest sposób w jaki te systemy współpracują.  W każdym działaniu zawsze największą wagę przykładam do wniosków i ich refleksyjnego zastosowania w praktyce. W tym przypadku chodzi o niezwykle ważny obszar dotyczący prac przy zautomatyzowanych systemach: walki, dowodzenia i kierowania systemami teleinformatycznymi.To wszystko na realnym polu walki, w realnej misji, ma decydujące znaczenie." - dodał generał Cieniuch.
***
Ćwiczenie CWIX (Coalition Warrior Interoperability eXercise, eXamination, eXperimentation, eXploration) to coroczne sprawdzian organizowany przez Sojusznicze Dowództwo ds. Transformacji (ACT). Jego zasadniczym zadaniem jest wytyczanie nowych kierunków rozwoju technologii oraz testowanie i weryfikacja zastosowanych rozwiązań w celu zapewnienia interoperacyjności systemów teleinformatycznych w środowisku sojuszniczym.

więcej o ćwiczeniu

Foto: chor. Sławomir Mrowiński, Wydział Prasowy IWsp SZ,
PAO JFTC
Zespół Prasowy SG WP


* * *
Fotogaleria:

* * *