SGWP
Piątek, 14 grudnia 2018 r.
Aktualności
07.05.2013
GEN. BRONI MIECZYSŁAW GOCUŁ NOWYM SZEFEM SZTABU GENERALNEGO WP
,,Jestem świadomy wyzwań stojących przed nami wszystkimi, przed żołnierzami Wojska Polskiego, którymi w imieniu Pana Ministra mam honor i zaszczyt dowodzić.

Truizmem byłoby twierdzenie, że przed nami trudny okres i trudne zadania. Bo przecież właśnie do takich zadań siły zbrojne zostały powołane – do zadań trudnych i odpowiedzialnych”- powiedział podczas uroczystego przekazania obowiązków szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Mieczysław Gocuł.

W uroczystości, która miała miejsce na dziedzińcu Sztabu Generalnego WP 6 maja br. udział wzięli m.in.: minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, kierownictwo MON, dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych, przedstawiciele duchowieństwa oraz instytucji współpracujących ze Sztabem Generalnym. Podczas ceremonii, gen. Mieczysław Cieniuch złożył ministrowi obrony narodowej meldunek o zdaniu obowiązków szefa SG WP. Podziękował również za współpracę Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych RP, ministrowi obrony narodowej, parlamentarzystom Sejmowej i Senackiej Komisji Obrony Narodowej, duchowieństwu, dowódcom Rodzajów Sił Zbrojnych, a także swoim podwładnym. ,,Pamiętajcie, że każdy z Was wnosi swój wkład w budowę współczesnych sił zbrojnych. Przełożeni pełnią rolę kreatorów, projektują, tworzą koncepcje i strategie. Na Was spoczywa odpowiedzialność skutecznej realizacji żołnierskiej powinności. Wasze zaangażowanie jest niezbędne, aby Wojsko Polskie jako całość stanowiło dobrze funkcjonujący organizm, zdolny do realizacji zadań w każdych warunkach…Intelektualnym napędem, jak również naturalnym zapleczem planistycznym oraz koncepcyjnym wszystkich procesów zachodzących w armii jest i pozostanie Sztab Generalny Wojska Polskiego. Musicie śmiało patrzeć w przyszłość i rozważać różne scenariusze. Dynamiczne zmiany w środowisku bezpieczeństwa, zarówno pozytywne, jak i negatywne, wymagają adekwatnej, ale przede wszystkim terminowej reakcji. To jest jeden z podstawowych obowiązków oficerów służących w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego i innych instytucjach centralnych.”- podkreślił generał.

W swoim przemówieniu minister obrony narodowej wyraził słowa uznania dla gen. Cieniucha ,,Dziękuję bardzo za trzy lata ciężkiej służby na stanowisku szefa Sztabu Generalnego, która przypadła w bardzo trudnym momencie. Od pierwszego do ostatniego dnia generał Cieniuch znakomicie wywiązywał się ze swoich obowiązków. Nasza współpraca była bardzo dobra. Szef Sztabu stanowił dla mnie ogromne wsparcie. Cieszę się z tego, ze generał Cieniuch, mimo przejścia na emeryturę wojskową nie zamierza porzucić pracy państwowej. Jestem przekonany, że Rzeczpospolita będzie miała z jego patriotyzmu, wielkiej wiedzy, jego doświadczenia pożytek”. Podkreślając dobre przygotowanie generała Gocuła do pełnienia zadań minister obrony narodowej życzył mu wielu sukcesów i żołnierskiego szczęścia.

Nowy szef Sztabu Generalnego WP złożył deklarację o gotowości do ciężkiej pracy na nowym stanowisku. ,,Chciałbym zapewnić Pana Ministra, w obecności wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości, że dołożę wszelkich możliwych starań, aby stojące przed nami zadania zrealizować na najwyższym poziomie. Głęboko wierzę, że jestem wyrazicielem myśli i opinii wszystkich stojących na tym placu dowódców oraz szefów. Tylko nasz wspólny żołnierski wysiłek zapewni efektywność i skuteczność podejmowanych działań.” Swoje przemówienie zakończył dziękując poprzednikowi za wspólną służbę i możliwość czerpania z wiedzy oraz jego doświadczenia podkreślając również powszechny szacunek i uznanie jakim darzyli i darzą gen. Cieniucha współpracownicy. ,,… nie zaszczyty jakich doświadczamy, czy stanowiska jakie jest nam dane zajmować świadczą o wielkości człowieka, lecz sposób w jaki to osiąga. Tej dewizie pozostaniemy wierni w dalszej naszej działalności służbowej. Zadania wykonamy kierując się dobrem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ku chwale Ojczyzny” dodał szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Mieczysław Gocuł.


Życiorys gen. broni Mieczysława Gocuła

Uroczystość przekazania obowiązków szefa Sztabu Generalnego WP - film1 film2


* * *
Fotogaleria:

* * *