SGWP
Poniedziałek, 22 lipca 2019 r.
Kto jest kim

 

Szef Sztabu Generalnego WP generał broni Rajmund T. ANDRZEJCZAK


I zastępca szefa, gen. broni Michał SIKORA

zastępca szefa, gen. dyw. Dariusz ŁUKOWSKI

zastępca szefa, gen. dyw. Krzysztof KRÓL

 

Szef Sekretariatu Szefa SG WP, płk Cezary KISZKOWIAK

Szef Zespołu Prasowego - rzecznik prasowy SG WP, płk Joanna KLEJSZMIT

Szef Centrum Koordynacyjnego, płk Adam GÓRECKI

 

Starszy podoficer SG WP, st. chor. sztab. Sławomir NASTAROWICZ

 

Instytucje podległe:

 • Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1
  szef, płk Roman KOPKA
  zastępca szefa, płk Dariusz TYSZKA
 • Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
  szef, płk Andrzej RÓŻYŃSKI
  zastępca szefa, płk Piotr OLESZCZAK
 • Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
  szef, gen. bryg. Jan RYDZ
  zastępca szefa, płk Cezary JANOWSKI
  zastępca szefa, vacat
 • Zarząd Logistyki - P4
  szef, gen. bryg. Zbigniew POWĘSKA
 • zastępca szefa, płk Witold BARTOSZEK
 • Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych - P5
  szef, vacat
 • zastępca szefa, gen. bryg. Piotr TRYTEK
 • Zarząd Kierowania i Dowodzenia - P6
  szef, gen. bryg. Robert DROZD
  zastępca szefa, płk Marek GŁADYSZ
 • Zarząd Planowania Rzeczowego - P8
  szef, płk Jarosław STEĆ
  zastępca szefa, płk Krzysztof ZIELSKI