SGWP
Sobota, 15 grudnia 2018 r.
Kto jest kim

 

Szef Sztabu Generalnego WP generał broni Rajmund T. ANDRZEJCZAK


I zastępca szefa, gen. broni Michał SIKORA

zastępca szefa, gen. dyw. Adam JOKS

zastępca szefa, gen. dyw. Krzysztof KRÓL

 

Przewodniczący Zespołu do spraw Organizacyjnego Przygotowania Konferencji Komitetu Wojskowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r., Szef Zespołu Organizacyjnego do przygotowania i przeprowadzenia w 2018 r. uroczystości związanych z 100. rocznicą ustanowienia Sztabu Generalnego  WP, gen. bryg. Jan Dziedzic

 

Szef Sekretariatu Szefa SG WP, płk Cezary KISZKOWIAK

Szef Zespołu Prasowego-rzecznik prasowy SG WP, płk Tomasz SZULEJKO

Szef Centrum Koordynacyjnego, płk Roman PRZEKWAS

 

Starszy podoficer SG WP, st. chor. sztab. Sławomir NASTAROWICZ

 

Instytucje podległe:

 • Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1
  szef, płk Jacek PERKOWSKI
  zastępca szefa, płk Dariusz TYSZKA
 • Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
  szef, płk Andrzej RÓŻYŃSKI
  zastępca szefa, płk Piotr OLESZCZAK
 • Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
  szef, gen. bryg. Jan RYDZ
  zastępca szefa, płk Cezary JANOWSKI
  zastępca szefa, vacat
 • Zarząd Logistyki - P4
  szef, płk Robert WOŹNIAK
 • zastępca szefa, vacat
 • Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych - P5
  szef, gen. bryg. Piotr BŁAZEUSZ
 • zastępca szefa, vacat
 • Zarząd Kierowania i Dowodzenia - P6
  szef, gen. bryg. Robert DROZD
  zastępca szefa, płk Marek GŁADYSZ
 • Zarząd Planowania Rzeczowego - P8
  szef, płk Jarosław STEĆ
  zastępca szefa, płk Krzysztof ZIELSKI