SGWP
Poniedziałek, 22 stycznia 2018 r.
Publikacje
KAPITAŁ WIEDZY I DOŚWIADCZENIASztab Generalny Wojska Polskiego to jedna z najstarszych instytucji w państwie.
SŁUŻBA OJCZYŹNIE, TO SŁUŻBA WARTOŚCIOMObchody 99 rocznicy powstania Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zainaugurowano 25 października Mszą św. w katedzre polowej. Eucharystii przewodniczył bp Józef Guzdek.
UPRASZCZANIE SYSTEMUZ generałem broni Leszkiem Surawskim o nadchodzącej reformie systemu dowodzenia siłami zbrojnymi oraz wzmacnianiu ściany wschodniej rozmawiają Maciej Chilczuk i Tadeusz Wróbel.
PRZEKRACZAJCIE HORYZONT25 października w 98. rocznicę powstania Sztabu Generalnego Wojska Polskiego biskup polowy Józef Guzdek przewodniczył Mszy św. w katedrze polowej w intencji jego kadry dowódczej, oficerów, żołnierzy i pracowników.
OBRONA TERYTORIALNA TO NIE BĘDZIE ZABAWA W SŁUŻBĘ WOJSKOWĄCzeka nas reforma systemu kierowania i dowodzenia. Nadrzędną rolę uzyska Sztab Generalny Wojska Polskiego. Podlegać mu będą dowództwa poszczególnych rodzajów wojsk, w tym obrony terytorialnej.
COLLEGE LIDERÓWZ gen. dyw. Januszem Bojarskim o przygotowaniach do szczytu sojuszu północnoatlantyckiego w Warszawie i zadaniach Akademii Obrony NATO w Rzymie rozmawiają Magdalena Kowalska-Sendek i Tadeusz Wróbel.
SZPICA U NAS JUŻ W 2015 ROKUGen. Gocuł:,, Zarówno do zmiany, jak i po zmianie sytuacji geostrategicznęj oraz geopolitycznej po rozwiązaniu Układu Warszawskiego sojusz północnoatlantycki nigdy nie zagrażał Rosji".
SOJUSZ GWARANTEM STABILIZACJIWydarzenia, do jakich doszło na południowo-wschodniej flance Europy powodują, że coraz częściej padają pytania o zasady funkcjonowania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz podejmowane przez nią działania.


znaleziono: 68 wiadomości na 9 stronach
<<< -   1  2  3  4  5  6  7  8  9   - >>>