SGWP
Poniedziałek, 22 lipca 2019 r.
Aktualności
23.02.2017
PRZEKAZANIE OBOWIĄZKÓW W ZARZĄDZIE P5
W czwartek (23.02.) w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej z 7 lutego 2017 r. stanowisko szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych P5 SG WP objął gen. bryg. Piotr Błazeusz.

Zabierając głos szef Sztabu Generalnego WP gen. broni dr Leszek Surawski podziękował czasowo pełniącemu obowiązki pułkownikowi Szymonowi Koziatkowi za ciężką i odpowiedzialną pracę na stanowisku szefa zarządu oraz za sprawne kierowanie zespołem. 

Zwracając się do nowego szefa P5 gen. Surawski przypomniał, że gen. Błazeusz już wcześniej służył w Sztabie Generalnym.  Podkreślił, że nowy szef P5 jest doświadczonym żołnierzem, który służył w strukturach międzynarodowych, dowodził 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną i Polskim Kontyngentem Wojskowym w Afganistanie. „Jego dorobek zawodowy będzie bardzo przydatny na stanowisku, które właśnie objął” – podkreślił szef SGWP.

W uroczystości, oprócz kierowniczej kadry Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, udział wzięli żołnierze i pracownicy Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych P5.

Ceremonię, która ze względu na trwające ćwiczenie Zima 2017 odbyła się „na polowo” zakończyła wspólna fotografia.

***
Gen. bryg. Piotr Błazeusz służbę wojskową rozpoczął w 1990 r. jako podchorąży Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jest absolwentem Akademii Sił Powietrznych USA w Colorado Springs, Studium Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Bezpieczeństwa i Integracji Euroatlantyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku oraz Podyplomowego Studium Polityki Obronnej Akademii Obrony Narodowej.

Pierwsze stanowisko, dowódcy plutonu szturmowego, objął w 10 batalionie desantowo-szturmowym 6 Brygady Desantowo-Szturmowej w Rząsce.

Następnie pełnił służbę m.in. jako specjalista ds. NATO w sekretariacie sekretarza stanu MON, zastępca attache obrony w Waszyngtonie, starszy specjalista Zarządu Planowania Strategicznego P-5 SGWP, dyrektor Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej, szef Centrum Dowodzenia Dowództwa Operacyjnego SZ RP oraz szef szkolenia 1 Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie. W sierpniu 2009 r. objął stanowisko dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

15 sierpnia 2009 r. Prezydent RP awansował go do stopnia generała brygady.

Od października 2013 r. pełnił służbę na stanowisku szefa pionu operacyjnego do spraw NATO w Brukseli.

Z dniem 20 lutego 2017 r. objął obowiązki szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (P5).

* * *
Fotogaleria:

* * *